Wiadomości z Rybnika

Zaprojektuj ogród społeczny w Parku Górnika w Rybniku

 • Dodano: 2018-01-02 08:00, aktualizacja: 2018-01-02 08:38

Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach, Karina Abrahamczyk-Zator ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku. Prace konkursowe można składać do 9 lutego 2018 r.

Przedmiotem jednoetapowego, otwartego konkursu jest opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku przy ul. 1 Maja, obok budynku Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Wymagania dotyczące formy obiektu:

 • koncepcja ogrodu w funkcjonalny sposób powinna odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, tworzyć przestrzeń spotkań  sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania - przede wszystkim istniejącego drzewostanu oraz głównego układu komunikacyjnego. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostać powinien w sposób nie stwarzający barier oraz utrudniających poruszanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym.
 • forma obiektu powinna zapewniać trwałość rozwiązań, prostotę wykonania oraz wysokie walory estetyczne.
 • koncepcja funkcjonalna ogrodu zakładać powinna spełnienie oczekiwań różnych grup wiekowych i grup o zróżnicowanym
 •  stopniu aktywności, jednocześnie w pewien sposób integrując wszystkie z nich.
 •  wytyczne lokalnej społeczności na temat proponowanych aktywności na terenie Ogrodu Społecznego ujęte są w Regulaminie Konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.

Harmonogram konkursu:

 • uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursudo dnia 19.01.2018 r.
 • termin złożenia prac konkursowych: 09.02.2018 r. do godz. 12.00
 • ogłoszenie wyników konkursu: 16.02.2018 r.

Dla najciekawszych projektów przewidziane są nagrody pieniężne w łącznej kwocie 8 tys. złotych:

I nagroda - 5 tys. zł, II nagroda - 2 tys. zł, i III nagroda - 1 tys. zł.

Regulamin Konkursu i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://bip.dkchwalowice.pl/ogloszenia/.

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: dkchwalowice.konkurs@gmail.com.

Realizację zadań związanych z celem Konkursu powierzono powołanemu Zespołowi Konkursowemu w składzie:

 • Tomasz Cioch - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.
 • Karina Abrahamczyk-Zator - dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.
 • Hanna Wieczorek - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.
 • Agnieszka Skupień - rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.
 • Katarzyna Buchalik - mieszkaniec dzielnicy Chwałowice.
 • Dominika Stach - artysta plastyk.
 • Marlena Wolnik - Architekt SARP.
 • Rafał Paszenda - Architekt SARP.
 • Monika Gitner - Referent w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.

Funkcję Sekretarza Zespołu Konkursowego pełnić będzie: Anna Korniluk - pracownik merytoryczny Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Organizator Konkursu będzie porozumiewał się z jego Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, 44 - 206 Rybnik

tel.: (32) 421 62 22, 433 18 52; fax: 42 16 222 wew. 40, e- mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com, www.dkchwalowice.pl.

Zaprojektuj ogród społeczny w Parku Górnika w Rybniku

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również