Ważne adresy i telefony Rybnik

Telefony alarmowe

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe 999
32 422 36 66
Straż pożarna

998
32 439 58 00

32 439 58 02

Policja 997
32 429 52 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 455 24 02
Pogotowie ciepłownicze 993
32 335 01 10
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wod.-kan. 994
32 422 36 81
Straż miejska 986
32 422 72 54

Instytucje

Numer telefonu

Urząd Miasta 32 439 20 00
Urząd Skarbowy 32 423 58 00
Urząd Stanu Cywilnego 32 422 32 10
Powiatowy Urząd Pracy

32 422 60 95

32 422 16 23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 422 11 11

32 422 11 18

32 422 13 59

Prokuratura rejonowa 32 755 90 23
Kuratiorium oświaty 32 422 38 02
ZUS 32 422 26 00