Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Urząd Miasta Rybnik

Prezydent  Miasta Piotr Kuczera

Piotr Kuczera

tel. 32 439 21 07
fax. 32 422 41 24
rybnik@um.rybnik.pl

Prośba o spotkanie powinna zawierać przedmiot spotkania oraz swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon). W zależności od przedmiotu spotkania Prezydent może przekazać wniosek do swojego zastępcy zgodnie z zakresem działań i kompetencji. Sekretariat Prezydenta ustali najbliższy termin spotkania zgodnie z terminarzem spotkań (w poniedziałki od 14:00 do 16:00).

Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32 439 21 04
fax. 32 422 41 24

Przyjmowanie stron: po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie: we wtorki od 14:00 do 16:00

Zastępca nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Dróg,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • Wydział Ekologii
 • Wydział Komunikacji

Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta

tel. 32 439 21 00
fax. 32 422 41 24

Przyjmowanie stron: po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie: we poniedziałki od 14:00 do 16:00.

Zastępca nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Rozwoju,
 • Wydział Polityki Społecznej,
 • Biuro Działalności Gospodarczej,
 • Biuro Kultury,
 • Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu.

Wojciech Świerkosz - Zastępca prezydenta Miasta

tel. 32 439 21 69
fax. 32 422 41 24

Przyjmowanie stron: po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie: w środy od 14:00 do 16:00.

Zastępca nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 • Wydział Edukacji
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Promocji
 • Urząd Stanu Cywilnego