Wiadomości z Rybnika

Władze Rybnika ogłosiły przetarg na budowę hospicjum

  • Dodano: 2023-12-12 11:45

Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku-Niedobczycach, przy ul. Barbórki.

Plany na budowę hospicjum w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy budynku hospicjum stacjonarnego, którego realizacja została przerwana w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z dotychczasowym wykonawcą. Poza budynkiem zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym m.in. sieci zewnętrzne, drogę dojazdową, drogę wewnętrzną, stanowiska postojowe, chodniki i ścieżki przeznaczone do ruchu pieszego, infrastrukturę towarzyszącą, elementy małej architektury oraz tereny zielone.

Termin składania ofert mija 15 stycznia 2024 roku.

- 24 stycznia tego roku Miasto odstąpiło od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Podstawą do odstąpienia było przede wszystkim nierealizowanie postanowień zawartej umowy po stronie wykonawcy robót budowlanych – przypomina Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM. - Pomimo, iż realizacja zadania odbywała się ze znaczącym opóźnieniem robót budowlanych, Miasto jako zamawiający dokonało rozliczeń za wykonane roboty budowlane z Wykonawcą oraz podwykonawcami w łącznej kwocie przekraczającej 3 mln złotych. Odebrane i rozliczone zostały prace ziemne, instalacyjne wod-kan oraz prace żelbetowe. Po odstąpieniu od umowy dokonaliśmy oceny zakresu wykonanych prac oraz inwentaryzacji końcowej zadania. Na tej podstawie przygotowana została wycena i zakres prac budowlanych koniecznych do realizacji celem dokończenia budowy obiektu - wyjaśnia J. Hawel.

Ile kosztuje budowa hospicjum?

Wartość zadania oszacowana została na nowo na 35 mln złotych. Kwota ta uwzględnia zakres wykonanych do tej pory prac, urealnia też koszty, wynikające z aktualnych wartości rynkowych robót i usług koniecznych do realizowania w ramach tego przedsięwzięcia. Tym samym konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta.

Zmiany w budżecie rybniccy radni uchwalili na wrześniowej sesji rady miasta, przeznaczając na to zadanie dodatkowe 14,2 mln zł. Przypomnijmy, że inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady na budowę hospicjum, na lata 2021- 2025 to więc w tej chwili kwota nieco ponad 40 mln zł (w tym 30 mln zł to środki budżetu miasta).

Przy założeniu, że w postępowaniu przetargowym uda się wyłonić nowego wykonawcę inwestycji – budowa hospicjum powinna zostać zakończona w 2025 roku.


Gdzie powstanie hospicjum w Rybniku?

Rybnickie hospicjum stacjonarne powstaje przy ul. Barbórki w dzielnicy Niedobczyce. Znajdzie się w nim miejsce dla 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej. W ramach inwestycji powstanie budynek hospicjum stacjonarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zgodnie z projektem budynek hospicjum będzie obiektem wolnostojącym, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. W każdym ze skrzydeł zaprojektowano wewnętrzne patio, podcienie, a także taras dostępny z poziomu piętra. Koncepcja projektowa wyłoniona została w 2019 roku, w ramach konkursu architektonicznego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również