Wiadomości z Rybnika

Tydzień Regionalny w G7

  • Dodano: 2016-06-15 11:00, aktualizacja: 2016-06-15 12:36
W Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi odbył się Tydzień Regionalny! 
 
 
Ludzie, ludzie jak tyn czas leci!  Tak to już je na tym świecie, że liczymy czas łod rana do wieczora, łod świont do śwoint, łod wakacji do wakacji a w G-7 liczymy łod jednego Tydnia Regionalnego do drugigo! Jak ni mocie co robić, dycki we drugim tydniu maja, możecie wejrzeć do G-7 we Rybniku  (to już je taki zaproszyni na prziszły rok).Latoś boł  tyn tydziyń łod 9 do13 maja. 
Szkoła wyglondała jak  z bojki – no ... trza byłoby dodać - ślonski bojki ( niy żebych się fest chwolyła) ale poszukejcie mi tako drugo we Rybniku abo kaj indzi szkoła, kaj  w kożdym możliwym koncie bydzie postrojone –  po ślonsku, ło Ślonsku i dlo Ślonska; kaj to co minyło i czego już ni ma trefiyło się z tym co je teroz; kaj wszyscy -Ślonzoki i niy- Ślonzoki dwojom i się i trojom, żeby się czegoś  nałuczyć, dowiedzieć abo chocioż pozaglondać. 
 
 
Łopowiym Wom ło tej naszej „bojce” krotko, a kiery chciołby wiedzieć wiyncy niych się wejrzi na nasza storona internetowo.
Latoś „szpacyrowali my” po straym Rybniku, a to skuli tego, że Marek Gruszczyk pokazywoł nom piykne stare widokowki. 
Mogli my tyż posłuchac piyknej muzyki, bo przijechali do nos szkolorze ze rybnicki Szkoły Muzycznej ze rechtorkom A. Brolą.  Myśla, co niejedyn się zdziwioł, że na cyji idzie grać tak piyknie i Bacha, i „Poszła Karolinka”. 
 
 
We pyndziałek szkolorze uczyli się wyszywać, tak jak downi robiyły to starki a rechtory i rechtorki uczyły się robić szpajza. 
Miyndzy tym wszystkim trocha bajtli lotała po Boguszowicach,  bo mieli tako fajno gra miejsko i musieli znojś łodpowiedzi na roztomańte pytania na tyn przikłod ło nazwiska powstańcow ze boguszowickigo cmyntorze ale też wiela kosztuje kilo marekwie  na torgu. Wszystko to potym musieli jeszcze piyknie połukłodać we prezynytacji.
 
 
We wtorek czakali my na matki i łojcow, bo my jich zaprosiyli na biesiada. Szło se pozaglondać na swojich bajtli jak godajom, śpiywajom i tańcujom,  posłuchać bojanio Any Stronczkowej abo pośpiywać ze zespołym ARTON – a wszystko przi kawie, kołoczu abo krupnioku.
 
 
We szczoda młodzi mogli się łuczyć jak się robi motanki. To som taki lalki, kiere się robiyło z roztomańtych konskow sztofu już downo tymu.  Nasze starki tyż robiyły podobne - yno godały na ni szmacionki.
 
 
W Tydniu Regionalnym mieli my tyż kolejno akcja „Groszobus”. Tym razym szkolorze ścigali się niy yno, kto zbiere wiyncyj piniyndzy ale tyż jak piyknie połukłodo z nich herb Rybnika.
 
 
We czwortek łod rana woniało kołoczym, bo szkolorze ze trzecich klas pod łokiym jednej  z naszych mam piykli go we kuchni. Chyba jednak dyrektor bydzie nom musioł kupić wiynkszy piec, bo chyntnych do jedzynio było tela, że nie nadonżyli napiyc.
Jak co roku, przijechała do nas „Przygoda” i pokozoła nam roztamańte ślonski tańce i nie yno. Potym nasi szkolorze mogli się trocha połuczyć tego tańcowanio. Mie się najbardzi podobało jak ciepali kijami i przez ni skokali czyli tańcowali rybnickigo kijoka.
We piontek mieli my gości ze Opola, Bibliotyki Pedagogicznej we Rybniku i ze boguszowicki fary. Ale po kolei. 
 
 
Rano zaczon się „Konkurs na sznitka, szałot i zagryzka  na konsku drzewa” Szkolorki i szkolorze prziszykowali roztomańte paskudy, tak piykne i dobre, że niy szło wybrać nojlepszego. Ło tym tym co prziszykowali musieli pedzieć po naszymu.  
Ze Opola przijechała ku nom Magdalena Przysiężna – Pizarska ze sztudyntkami i pokazywała jak downi ludzie robiyli roztomańte pieszczonki i gorki, i w co się łoblykali. Na pokazywaniu się niy skończyło, bo nasi drapko nałuczuli się robić pieszczonki (chcieli nawet nikierzi połotwiyrać już swoji biznesy) a potym robiyli miski i gorczki abo co im tam wyszło na kole. Ta sztuka była już trudniejszo, bo trza było rynkami gornek formować a nogom kryncić, co by się koło ze glinom krynciyło, no ale wszystkim się udało (lepi abo gorzi). Nojlepi wyglondoł drektor jak się łoblyk we zbroja! – wejrzicie się na naszo strona, ciekawe czy zgodniecie  kto tam się przeblyk za giermkow?
 
 
We naszej bibliotyce boł tyż  konkurs bojanio, na kiery zaprosiyli my paniczki ze Bibliotyki Pedagogicznej we Rybniku. Łone już pryndzy prziszykowały u nos specjalno wystawa ksionżek a we piontek miały łokazjo posłuchać jak nasze bajtle piyknie godajom i tłumaczom   ze ślonskigo na nasze i na łopak.
 
 
A wszystki te piontkowe warsztaty łodwiedzioł nasz faroż, za co mu piyknie dziynkujymy.
 
 
Bez cołki tydziyń mieli my tyż roztomańte konkursy: ło Boguszowicach, Raszowcu, Gotartowicach i Kokoczyniu, ło Rybniku,  ło Ślonsku i ło trzecim Powstaniu Ślonskim. Pryndzy prziszykowali my tyż konkurs na logo naszego tydnia i na „ślonski designe”.  Boł tyż konkurs na nojpiyknijeszy wystroj izby, dziyń slonskich imion i barw Ślonska Mieli my tyż specjalne lekcje wychowawcze a na auli szło se pooglondać wystawa ze Muzeum we Rybniku ło ślonskim górnictwie. 
 
 
Zakończyli my tydziyń nowym rekordym szkoły we ilości szkolorzi, kierzi tańcowali trojoka. Latoś było ich dwiesta dziewiyńć! Jak tak dali pódzie, to się niy zmieszczymy na sali gimnastycznej.  Potym to już yno było rozdani nagrod, pod kierymi uginały się stoły i mogymy zaś odliczać czas do nowego Tydni Regionalnego!
 
 
Mirosława Rydzkowska

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również