Wiadomości z Rybnika

Rybnik: Wzrosną stawki czynszów dla lokali należących do miasta

  • Dodano: 2019-10-01 11:45

Od lutego 2020 r. wzrosną stawki czynszów dla lokali należących do Miasta Rybnika.

Stawka bazowa czynszu za lokal komunalny z 4,50 zł/m2 wzrośnie do 5,50 zł/m2, natomiast czynsz socjalny ze 1,70 zł/m2 wzrośnie do 2 zł/m2.

Stawki czynszu ustalone indywidualnie dla wyznaczonych budynków nie ulegną zmianie. Podwyżka pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować wydatki  związane z utrzymaniem zasobu.  

Na ostateczną stawkę czynszu komunalnego opłacanego przez najemcę składa się opłata bazowa a także standard i wyposażenie budynku oraz lokalu mieszkalnego w urządzenia techniczne i instalacje, takie jak m. in. centralne ogrzewanie. Brane jest również pod uwagę położenie budynku.

Ostatnia podwyżka stawek czynszu za lokale mieszkalne miała miejsce ponad osiem lat temu, w czerwcu 2011 r., od tamtej pory nic nie zmienialiśmy w stawkach, tymczasem koszty ponoszone przez Miasto na zasób mieszkaniowy rosły – tłumaczy Artur Gliwicki dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - Przez ten okres znacznie wzrosły koszty remontów i konserwacji, podniesione zostały koszty energii elektrycznej, a także koszty ubezpieczenia nieruchomości. Nie bez znaczenia jest też wzrost kosztów utrzymania czystości i koniecznych przeglądów. Te wszystkie podwyżki przekładają się - bezpośrednio na konieczność zabezpieczenia w budżecie Miasta coraz większych środków na te cele – wyjaśnia dyrektor Gliwicki.  

Wzrósł również wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa śląskiego z 3.369 zł w 2011 r.  do 3.787,00 w 2019 r., to wzrost o ponad 11 %. Wskaźnik ten pokazuje jak rosną  koszty budowy nowych mieszkaniach.

Wskaźnik  jest wykorzystywany również przy ustalaniu wysokości czynszu za najem lokalu i zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego nie może przekroczyć 3 % wartości odtworzeniowej lokalu . Dla Zasobu Miasta Rybnika wskaźnik ten osiąga niewiele ponad 1,49 %.  

Obecnie obowiązujące wysokości opłat za lokale mieszkalne zostaną wypowiedziane z ustawowym 3-miesięcznym  wyprzedzeniem. W tym samym zawiadomieniu najemcy otrzymają również naliczenia czynszowe na podstawie nowych stawek.

Porównanie stawek czynszu

Porównanie stawek bazowych czynszu oraz podwyżek stosowanych w przypadku wyposażenia mieszkania w centralne ogrzewanie oraz w budynkach po termomodernizacji obowiązujących w Rybniku (po podwyżce) oraz kilku innych miastach:

Miasto

Stawka bazowa

Podwyżka za c.o. + termomodernizacja

Stawka bazowa + podwyżki

Rybnik

5,50 zł

22%

6,71 zł

Katowice

2,83 zł

120%

6,23 zł

Ruda Śląska

7,10 zł

6%

7,53 zł

Gliwice

5,00 zł

55%

7,75 zł

Wałbrzych

6,58 zł

10%

7,24 zł

Obniżka czynszów dla najemców o niskich dochodach

Najemcy o niskich dochodach, nie przekraczających progów określonych w uchwale rady miasta, regulującej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika, mogą ubiegać się o obniżkę czynszu. Należy jednak pamiętać, iż obniżki czynszu nie udziela się:

  • lokatorowi, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • najemcy, który wynajął lokal w drodze publicznej licytacji,
  • najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal za okres co najmniej 3 miesięcy, chyba że najemca podejmie działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia,
  • najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni większej niż uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego i nie wyraził zgody na zamianę lokalu z inicjatywy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na lokal o niższych kosztach utrzymania,
  • najemcy, który występuje z wnioskiem o obniżenie czynszu na kolejne okresy, posiadającemu zadłużenie w opłatach za czynsz w obniżonej wysokości, pomimo korzystania z przyznanej obniżki.

Obniżka czynszu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, jednak osoby, które korzystają z dodatku mieszkaniowego mają możliwość skorzystania z obniżki czynszu dopiero po okresie, na który został przydzielony dodatek mieszkaniowy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również