Wiadomości z Rybnika

Rybnik: Wzrosną stawki czynszów dla lokali należących do miasta

  • Dodano: 2019-10-01 11:45

Od lutego 2020 r. wzrosną stawki czynszów dla lokali należących do Miasta Rybnika.

Stawka bazowa czynszu za lokal komunalny z 4,50 zł/m2 wzrośnie do 5,50 zł/m2, natomiast czynsz socjalny ze 1,70 zł/m2 wzrośnie do 2 zł/m2.

Stawki czynszu ustalone indywidualnie dla wyznaczonych budynków nie ulegną zmianie. Podwyżka pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować wydatki  związane z utrzymaniem zasobu.  

Na ostateczną stawkę czynszu komunalnego opłacanego przez najemcę składa się opłata bazowa a także standard i wyposażenie budynku oraz lokalu mieszkalnego w urządzenia techniczne i instalacje, takie jak m. in. centralne ogrzewanie. Brane jest również pod uwagę położenie budynku.

Ostatnia podwyżka stawek czynszu za lokale mieszkalne miała miejsce ponad osiem lat temu, w czerwcu 2011 r., od tamtej pory nic nie zmienialiśmy w stawkach, tymczasem koszty ponoszone przez Miasto na zasób mieszkaniowy rosły – tłumaczy Artur Gliwicki dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - Przez ten okres znacznie wzrosły koszty remontów i konserwacji, podniesione zostały koszty energii elektrycznej, a także koszty ubezpieczenia nieruchomości. Nie bez znaczenia jest też wzrost kosztów utrzymania czystości i koniecznych przeglądów. Te wszystkie podwyżki przekładają się - bezpośrednio na konieczność zabezpieczenia w budżecie Miasta coraz większych środków na te cele – wyjaśnia dyrektor Gliwicki.  

Wzrósł również wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa śląskiego z 3.369 zł w 2011 r.  do 3.787,00 w 2019 r., to wzrost o ponad 11 %. Wskaźnik ten pokazuje jak rosną  koszty budowy nowych mieszkaniach.

Wskaźnik  jest wykorzystywany również przy ustalaniu wysokości czynszu za najem lokalu i zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego nie może przekroczyć 3 % wartości odtworzeniowej lokalu . Dla Zasobu Miasta Rybnika wskaźnik ten osiąga niewiele ponad 1,49 %.  

Obecnie obowiązujące wysokości opłat za lokale mieszkalne zostaną wypowiedziane z ustawowym 3-miesięcznym  wyprzedzeniem. W tym samym zawiadomieniu najemcy otrzymają również naliczenia czynszowe na podstawie nowych stawek.

Porównanie stawek czynszu

Porównanie stawek bazowych czynszu oraz podwyżek stosowanych w przypadku wyposażenia mieszkania w centralne ogrzewanie oraz w budynkach po termomodernizacji obowiązujących w Rybniku (po podwyżce) oraz kilku innych miastach:

Miasto

Stawka bazowa

Podwyżka za c.o. + termomodernizacja

Stawka bazowa + podwyżki

Rybnik

5,50 zł

22%

6,71 zł

Katowice

2,83 zł

120%

6,23 zł

Ruda Śląska

7,10 zł

6%

7,53 zł

Gliwice

5,00 zł

55%

7,75 zł

Wałbrzych

6,58 zł

10%

7,24 zł

Obniżka czynszów dla najemców o niskich dochodach

Najemcy o niskich dochodach, nie przekraczających progów określonych w uchwale rady miasta, regulującej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika, mogą ubiegać się o obniżkę czynszu. Należy jednak pamiętać, iż obniżki czynszu nie udziela się:

  • lokatorowi, który utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • najemcy, który wynajął lokal w drodze publicznej licytacji,
  • najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal za okres co najmniej 3 miesięcy, chyba że najemca podejmie działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia,
  • najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni większej niż uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego i nie wyraził zgody na zamianę lokalu z inicjatywy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na lokal o niższych kosztach utrzymania,
  • najemcy, który występuje z wnioskiem o obniżenie czynszu na kolejne okresy, posiadającemu zadłużenie w opłatach za czynsz w obniżonej wysokości, pomimo korzystania z przyznanej obniżki.

Obniżka czynszu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, jednak osoby, które korzystają z dodatku mieszkaniowego mają możliwość skorzystania z obniżki czynszu dopiero po okresie, na który został przydzielony dodatek mieszkaniowy.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.