Wiadomości z Rybnika

Piotr Kuczera nowym Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

  • Dodano: 2019-03-01 14:45

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera został nowym Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.


Nowy Przewodniczący Związku, Piotr Kuczera (pełniący dotychczas funkcję  wiceprzewodniczącego), został wybrany na 4-letnią kadencję podczas XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, odbywającej się 1 marca 2019 r. w Rybniku.

Piotr Kuczera zastąpił na stanowisku Jacka Krywulta, długoletniego prezydenta Bielska-Białej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Związku od 2015 roku. Wcześniej, od 1995 roku, przez 20 lat stowarzyszeniu przewodniczył prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

Dziękuję bardzo za zaufanie i poparcie ze strony samorządowców. Współpraca w ramach tej śląskiej wspólnoty gmin i powiatów jest dla mnie niezwykle istotna. Kształtowanie spójnej polityki związanej z przyszłością naszego regionu a także porozumienie w formułowaniu stanowisk dotyczących zmieniającego się prawa w Polsce jest dla mnie niezwykle istotne – skomentował Piotr Kuczera podczas konferencji prasowej.  

Cele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów


Śląski Związek Gmin i Powiatów jest  stowarzyszeniem gmin  i  powiatów,  którego  misją  jest:  wspieranie  idei samorządności  lokalnej  z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie  regionalnej gmin i powiatów należących do Związku, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych  i  lobbingu  samorządowego  oraz  promocji  osiągnięć  członków  Związku,  wspieranie inicjatyw  na rzecz  rozwoju  gmin  i  powiatów,  wymiana  doświadczeń  i  upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach.

W skład Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wchodzi 11 powiatów i 114 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu), które łącznie zamieszkuje ok. 4 mln osób.

Pod względem skali działalności, jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, ŚZGiP jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce.


Piotr Kuczera

Prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014, z zawodu nauczyciel historii. Jako prezydent Rybnika skupia się m.in. na intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Stawia na dialog społeczny i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Rybnika. Podejmuje intensywne zabiegi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Dąży do rewitalizacji rybnickiego dziedzictwa przeszłości, ujednolicenia estetyki przestrzeni miejskiej, realizuje spójną politykę rowerową dla całego miasta. Prezydent angażuje się także ponadlokalnie, działając w ramach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i Związku Miast Polskich. 

Piotr Kuczera

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.