Wiadomości z Rybnika

Nowy rok szkolny- nowe zasady

 • Dodano: 2020-09-01 07:15, aktualizacja: 2020-08-31 21:11

Przeszło 22 tys. dzieci i młodzieży rozpoczyna dziś nowy rok szkolny w Rybniku. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i wynikające z niej obostrzenia, nauka w szkolnych ławach będzie wyglądała nieco inaczej niż dotychczas.

Na jakie zmiany muszą przygotować się uczniowie rybnickich szkół?

Miasto przygotowało pakiet zaleceń dla dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dotyczących ich funkcjonowania w związku z zagrożeniem zarażeniem SARS-COV 2:

 • W razie wystąpienia potwierdzonego pozytywnym testem zakażenia koronawirusem dyrekcja placówki niezwłocznie kontaktuje się z Sanepidem, który decyduje o dalszej ścieżce postępowania (dyrektorom udostępniono kontakt z konkretnymi pracownikami Sanepidu). 
 • Dyrektor placówki ma obowiązek opracowania regulaminu funkcjonowania szkoły na czas pandemii, który należy podać do wiadomości rodziców.
 • Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie).
 • Sale lekcyjne – w miarę możliwości należy unikać przemieszczania się uczniów pomiędzy klasami.
 • Należy zapewnić możliwość dezynfekcji dłoni w każdej sali (zakup odpowiednich dozowników).
 • Zróżnicowanie godzin przerw obiadowych (w miarę możliwości).
 • Przeprowadzanie dezynfekcji w salach, powierzchni płaskich, poręczy.
 • Izolatka – w każdej placówce należy wskazać miejsce, w którym dziecko będzie mogło oczekiwać na przybycie rodzica. Należy zabezpieczyć zapasowe maseczki jednorazowe – na potrzeby osób, u których wystąpią objawy zarażenia.
 • Organizacja świetlic szkolnych – wprowadzone ograniczenia liczbowe (adekwatne) – tylko dla dzieci rodziców pracujących (z pierwszeństwem zawodów wskazanych przez MEN).
 • Należy unikać organizacji zgromadzeń (np. apeli).
 • Zakaz organizacji wycieczek, wyjazdów szkolnych.
 • Należy maksymalnie ograniczyć kontaktowanie się osób z administracji i obsługi z nauczycielami. W razie konieczności należy zachowywać dystans oraz stosować maseczki.
 • Zalecane jest mierzenie temperatury pracownikom.
 • Ograniczenie możliwości wejścia na teren szkoły osób trzecich  - tylko w niezbędnym zakresie, obowiązkowa dezynfekcja, maseczki, mierzenie temperatury.
 • Wytyczne, zalecenia, praktyki publikowane na stronach MEN

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczną w Rybniku 24 przedszkola, 13 zespołów szkolno-przedszkolnych, 17 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, 3 zespoły szkół specjalnych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury. Nowością jest utworzenie w ramach Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego  (w zamian działających tam wcześniej oddziałów rewalidacyjnych).

W roku szkolnym 2020/2021 do rybnickich placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik uczęszcza 22009 uczniów, w tym do:  

 • 42 przedszkoli (w tym dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi) – 4963 dzieci, w 214 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne)
 • 34 szkoły podstawowe – 10596 uczniów, w 559 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne) w tym pierwszoklasistów – 1306 uczniów, w 74 oddziałach
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2253 uczniów, w 86 oddziałach (w tym jedno specjalne).
 • 5 techników – 3453 uczniów, w 129 oddziałach,
 • 5 branżowych szkół I stopnia – 489 uczniów, w 31 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna)
 • 2 branżowe szkoły II stopnia – 21 uczniów, w 2 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna)
 • 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 45 uczniów, w 10 oddziałach
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 116 uczniów, w 5 oddziałach,
 • 1 szkoła podstawowa dla dorosłych – 34 uczniów, w 2 oddziałach
 • 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy– 39 uczniów, w 7 oddziałach

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie

 • Nauczyciele 2631,4 etaty, 2715 osób.
 • Pracownicy administracyjno-obsługowi 1074,4 etaty, 1242 osoby.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.