Wiadomości z Rybnika

Lokalna Aktywność w klubach mieszkańców

 • Dodano: 2023-02-22 07:30, aktualizacja: 2023-02-21 22:01

31 marca br. kończy się realizowany przeszło dwa lata projekt „3R – Rodzina, Rozwój, Rybnik”, dzięki któremu powstały m.in. Kluby Mieszkańców w pięciu dzielnicach miasta.

Projekt realizowany był  realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem CRIS oraz Stowarzyszeniem 17-tka, w pięciu rewitalizowanych dzielnicach Rybnika: Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom oraz Paruszowiec – Piaski.

Jednym z istotnych i trwałych elementów projektu są Kluby Mieszkańców, działające w każdej z tych dzielnic. W połowie lutego rybniccy radni zostali zaproszeni do dwóch z takich klubów: niedobczyckiego "Glinioka" oraz chwałowickiej "Starej Poczty".

- Podstawą prowadzenia rewitalizacji jest partycypacja, czyli włączenie interesariuszy w proces wprowadzania zmiany" - zaznacza Anna Pomykoł, koordynatorka projektu z ramienia Stowarzyszenia CRIS.

Dlatego każdy z pięciu klubów stanowi swoiste centrum aktywności lokalnej, każdy z nich ma swoją specyfikę. Łączy je otwarcie na społeczność lokalną, umożliwienie mieszkańcom realizacji pasji i zainteresowań oraz objęcie specjalistycznych wsparciem grup defaworyzowanych.

- Klub jest miejscem otwartym, pozainstytucjonalnym, gdzie można poczuć się u siebie. Ta zasada leżała u podstaw pracy ze społecznością lokalną - przekonuje Bożena Wiesiołek, animatorka w projekcie "3R".

Rybniccy radni spotkali się też z animatorami i uczestnikami zajęć z pozostałych klubów: Przemysłowa 17 (Paruszowiec-Piaski), IKA (Boguszowice Osiedle) oraz niewiadomskiej Sprężarkowni.  Co ciekawe, klub mieszkańców działający w przestrzeni zrewitalizowanej Zabytkowej Kopalni Ignacy wkrótce zyska formalnego gospodarza - zawiązuje się właśnie stowarzyszenie "Ignacowy Babiniec".

Zakończenie projektu „3R” nie oznacza jednak końca działania centrów aktywności lokalnej.

- Działania rewitalizacyjne będą oczywiście kontynuowane. Obecnie jesteśmy na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rybniku, który będzie objęty Gminnym Programem Rewitalizacji. To ważne, aby głos mieszkańców był słyszalny w tym procesie - mówi Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Rybnika.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach w klubach mieszkańców lub pracą w charakterze wolontariuszy zaprasza się do kontaktu poszczególnymi Centrami Aktywności Lokalnej:

CAL Boguszowice Osiedle

„IKA” Integracyjny Klub Aktywnych, ul. Patriotów 11.
Prowadzi: Stowarzyszenie 17-tka, www.facebook.com/IKABoguszowice/
Oferta: spotkania seniorów (poniedziałki i środy od 16:00- 20:00, kontakt: 666 254 061), spotkania kobiet 50+ Stowarzyszenie „Pasjonatki” (wtorki 16:00-20:00, kontakt: 513 910 600), spotkania „Sekcji sportowej” – seniorski nordic walking (poniedziałki i czwartki od 10:00 - 15:00, kontakt: 692 449 654), spotkania „Dziewczyn z sąsiedztwa” czyli aktywnych mam (animacje i organizacja czasu wolnego dla dzieci, czwartki, kontakt: 691 104 807)

CAL Chwałowice

Klub Mieszkańców „Stara Poczta”, ul. Kupiecka 2.

 • Prowadzi: Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS, e-mail: cris@cris.org.pl, tel: 692 837 162, facebook: grupa ReWITA Chwałowice.
 • Oferta: 1 raz/miesiąc nieodpłatne zajęcia arteterapeutyczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnością, spotkania grupy Emmanuel, 2 razy/miesiąc warsztaty rękodzieła i szycia, spotkania wolontariuszy, wsparcie i dyżur animatora (czwartki 9:00-12:00)

CAL Niedobczyce

Klub Mieszkańców „Gliniok”, ul. Barbary 20.

 • Prowadzi: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, e-mail: cris@cris.org.pl, tel: 729960651, strona na facebooku: 3R – Rodzina Rozwój Rybnik – NIEDOBCZYCE.
 • Oferta: spotkania rękodzielnicze kobiet (wtorki od 10:00), „Kawa dla seniorów” - spotkania grupy seniorów (czwartki od 10:00), wsparcie i dyżur animatora (wtorki od 09:00-12:00), wsparcie i dyżur pracownika socjalnego (poniedziałek 9:00-12:00)
 • Kontakt do animatora - Dorota Honisz tel: 729 960 651
 • Kontakt do pracownika socjalnego - Katarzyna Torfińska tel: 517 824 086

CAL Niewiadom

Sprężarkownia w Zabytkowej Kopalni Ignacy, ul. I. Mościckiego 3.
Prowadzi: Stowarzyszenie 17-tka.

 • Oferta: spotkania seniorów, spotkania grupy kobiet, zajęcia ceramiczne (poniedziałek od 16:00), wsparcie i dyżur animatora (poniedziałek 16:00-18:00), wsparcie i dyżur pracownika socjalnego (środa 8:00-13:00)
 • Kontakt do animatora – Katarzyna Rzęsa tel: 516 216 170
 • Kontakt do pracownika socjalnego - Katarzyna Torfińska tel: 517 824 086

CAL Paruszowiec-Piaski

Klub Mieszkańców „Przemysłowa 17”, ul. Przemysłowa 17.

Prowadzi: Stowarzyszenie 17-tka, e-mail: klubprzemyslowa17@gmail.com, tel: 511 575 466, grupa na facebooku: Rybnik reWITA – PARUSZOWIEC PIASKI

 • Oferta: użyczenie pomieszczeń, organizacja zajęć rękodzielniczych, zajęć ekologicznych, zajęć okolicznościowych, doradztwo z pozyskiwania funduszy na działalność społeczną i rozwiązywania problemów mieszkańców dla mieszkańców dzielnicy Paruszowiec-Piaski, wsparcie i dyżur animatora (poniedziałek: 18:00-20:00, środa: 13:00-15:00, piątek: 17:00-19:00).
 • Kontakt do animatora – Jonatan Tomaszewski tel: 511 575 466
 • Kontakt do pracownika socjalnego – Krzysztof Szymała tel: 536 503 404

Projekt "3R – Rodzina, Rozwój, Rybnik”, realizowany w okresie od stycznia 2021 do końca marca 2023 r., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również