Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Dotacja na budowę żłobka

  • Dodano: 2017-02-08 07:45, aktualizacja: 2017-02-07 13:54

Miasto Rybnik pozyskało ponad milion złotych dofinansowania do budowy żłobka przy ul. Orzepowickiej w dzielnicy Maroko-Nowiny.


Środki pozyskano w ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.
 

Program przyznawał dotacje w ramach czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich funkcjonowanie – właśnie w tym zakresie o dofinansowanie starał się Rybnik, pozyskując 1 023 680 zł na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 

Rybnicki żłobek powstanie na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej. Na jego wybudowanie zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 3,5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na powstanie nowego, 4-oddziałowego żłobka z pełnym zapleczem: sanitarnym, kuchennym, socjalnym, administracyjnym, magazynowym i technicznym dla 80 dzieci do lat 3 z terenu miasta.Powierzchnia całkowita żłobka wyniesie około 1200 m2. W obiekcie wydzielone zostaną strefy: łóżeczkowa (leżakowania) i aktywna (zabawy). Dodatkowo powstaną m.in.: szatnie ubraniowe i podręczne, magazyny na: wózki, leżaki, pościel, środki czystości, sprzęt, itp., łazienki i węzły sanitarno-higieniczne, pomieszczenia: gospodarcze, techniczne, dla personelu, administracyjne, WC zewnętrzne dla dzieci korzystających z placu zabaw, toaleta dla niepełnosprawnych, kuchnia wraz zapleczem, suszarnia, pralnia. Wybudowany zostanie też plac zabaw, a teren wokół budynku zostanie zagospodarowany – droga dojazdowa, chodniki, parkingi, zieleń, ogrodzenie itp.Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rodziców małych dzieci – na terenie Miasta Rybnika brakuje publicznego żłobka. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane w 2017 roku.Warto przypomnieć, że Rybnik pozyskał też przeszło 1,5 mln unijnej dotacji na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie placówki po jej uruchomieniu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.