Wiadomości z Rybnika

Dofinansowanie na ekoinwestycje miasta

  • Dodano: 2020-12-03 14:15

Rybnik ma spore szanse na uzyskanie dofinansowania dla kolejnego dużego projektu z zakresu poprawy jakości powietrza. Bezzwrotna dotacja wyniesie ponad 17,6 mln zł.

O uzyskanie dotacji Rybnik ubiega się w konkursie w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia zgłoszonych wniosków.

Wśród zgłoszonych przez samorządy z całego województwa przedsięwzięć, które uzyskały ocenę pozytywną, jest projekt Miasta Rybnika, który ma szanse otrzymać ponad 17,6 mln zł bezzwrotnej dotacji. Całość inwestycji, obejmującej swoim zakresem wymianę źródeł ciepła opartych w głównej mierze o piece kaflowe oraz termomodernizację w 27 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce, ma kosztować 24,2 mln zł.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2021-2022. Obejmować będzie budynki przy ul. Bogusławskiego 1, 26, Patriotów 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, Śniadeckiego 5  Kadetów 4, 6 (dzielnica Boguszowice – Osiedle) oraz Paderewskiego 31,33,35,37 i ul. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B (dzielnica Niedobczyce).

We wszystkich budynkach przestarzałe piece węglowe będą zastąpione źródłami gazowymi lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo będą wykonywane roboty termomodernizacyjne polegające na docieplaniu przegród budowlanych, tak, aby znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię cieplną.

To kolejny projekt Rybnika, który przybliża zasoby komunalne do wyznaczonego celu, tj. całkowitej eliminacji z zasobów miasta źródeł ciepła opartych o węgiel do 2025 r. – komentuje prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Jak informuje na swojej stronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia wniosków  „w ramach alokacji dedykowanej działaniu 1.7 dostępne są środki, które pokryją zapotrzebowanie na niniejszy konkurs”, co w praktyce oznacza przyznanie dofinansowania wszystkim projektom, które pozytywnie przejdą drugi etap oceny. Zakończenie procedury konkursowej przewidziane jest w lutym przyszłego roku. 

Fotografie przedstawiają ZGM z poprzednich realizacji w dzielnicy Boguszowice Osiedle

Dofinansowanie na ekoinwestycje miasta

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.