Wiadomości z Rybnika

Braki kadrowe w Referacie Budownictwa. Od 9 marca wstrzymany bieg terminów

  • Dodano: 2021-03-10 07:00, aktualizacja: 2021-03-09 19:05

Referat Budownictwa Wydziału Architektury UM pracuje w osłabionym składzie. Cztery osoby w ostatnich tygodniach odeszły z pracy. Urząd miasta aktualnie szuka dwóch podinspektorów i jednego inspektora do tego referatu.

Jedna osoba jest w trakcie zatrudnienia, załatwia niezbędne formalności związane z przyjęciem do pracy. Ogłoszenia o naborze można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. W tej chwili w referacie pracuje 6 osób, które starają się, by sprawy były realizowane terminowo, jednak aktualna sytuacja spowodowana pandemią może przynieść różne scenariusze.

Od 9 marca do 7 kwietnia zostaje wstrzymany bieg terminów* załatwiania spraw w Referacie Budownictwa

To oznacza, że sprawy mieszkańców nadal będą załatwiane w możliwie najkrótszym terminie, jednak w przypadku przedłużenia czasu realizacji sprawy, klienci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń związanych z wydłużonym czasem realizacji sprawy. Taka sytuacja dotyczy tylko jednego miesiąca, do czasu uzupełnienia braków kadrowych.

Tzw. "wstrzymanie terminów" dotyczy m.in. postępowań dotyczących:

  • udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę, i rozbiórkę obiektów budowlanych,
  • zmiany lub przeniesienia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
  • zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • wydania zaświadczenia o samodzielności lokali.

* Podstawa prawna: art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tDz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również