Wiadomości z Rybnika

Braki kadrowe w Referacie Budownictwa. Od 9 marca wstrzymany bieg terminów

  • Dodano: 2021-03-10 07:00, aktualizacja: 2021-03-09 19:05

Referat Budownictwa Wydziału Architektury UM pracuje w osłabionym składzie. Cztery osoby w ostatnich tygodniach odeszły z pracy. Urząd miasta aktualnie szuka dwóch podinspektorów i jednego inspektora do tego referatu.

Jedna osoba jest w trakcie zatrudnienia, załatwia niezbędne formalności związane z przyjęciem do pracy. Ogłoszenia o naborze można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. W tej chwili w referacie pracuje 6 osób, które starają się, by sprawy były realizowane terminowo, jednak aktualna sytuacja spowodowana pandemią może przynieść różne scenariusze.

Od 9 marca do 7 kwietnia zostaje wstrzymany bieg terminów* załatwiania spraw w Referacie Budownictwa

To oznacza, że sprawy mieszkańców nadal będą załatwiane w możliwie najkrótszym terminie, jednak w przypadku przedłużenia czasu realizacji sprawy, klienci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń związanych z wydłużonym czasem realizacji sprawy. Taka sytuacja dotyczy tylko jednego miesiąca, do czasu uzupełnienia braków kadrowych.

Tzw. "wstrzymanie terminów" dotyczy m.in. postępowań dotyczących:

  • udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę, i rozbiórkę obiektów budowlanych,
  • zmiany lub przeniesienia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
  • zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • wydania zaświadczenia o samodzielności lokali.

* Podstawa prawna: art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tDz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.