biogazownia

biogazownia w artykułach


  • W rybnickim Niewiadomiu powstanie biogazownia

    • Dodano 2024-02-29
     

    Spółka miejska – Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego - złożyła wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie budowy instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych w technologii biogazowni.