Wiadomości / Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne