Wiadomości z Rybnika

Nieruchomość z lokatorem na sprzedaż - poradnik dla sprzedającego

 • Dodano: 2024-01-03 10:00, aktualizacja: 2024-01-04 11:00

Zastanawiasz się, jak sprzedać nieruchomość z lokatorem i nie wiesz, od czego zacząć? Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, możesz go przeprowadzić sprawnie i bez zbędnych komplikacji. W naszym poradniku znajdziesz kluczowe informacje, które pomogą Ci zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby przygotować mieszkanie do sprzedaży, jakie prawa przysługują Ci jako sprzedającemu, a także jakie obowiązki wynikają z obecności najemcy. 

Sprzedaż nieruchomości wynajmowanej wymaga nie tylko właściwej komunikacji z lokatorem, ale także umiejętnego przedstawienia oferty na rynku, aby przyciągnąć potencjalnych kupców. W naszym artykule dowiesz się, jak wycenić mieszkanie z uwzględnieniem faktów takich jak obecność najemcy, jak efektywnie prowadzić negocjacje oraz jakie aspekty prawne i finansowe są kluczowe podczas finalizacji transakcji. Ponadto, poruszymy temat przekazania nieruchomości nowemu właścicielowi i dalszego losu umowy najmu. Zapewniamy kompleksowe spojrzenie na cały proces, abyś mógł podjąć najlepsze decyzje i sprzedać swoją nieruchomość z satysfakcją.

Jak przygotować nieruchomość z lokatorem do sprzedaży?

Sprzedaż nieruchomości wynajmowanej może wydawać się wyzwaniem, ale odpowiednie przygotowanie może znacząco ułatwić ten proces. Przede wszystkim, skomunikuj swoje zamiary lokatorowi – to kwestia zarówno prawna, jak i etyczna. Upewnij się, że znasz warunki umowy najmu i okres wypowiedzenia. Warto również zadbać o to, aby relacje z lokatorem były jak najlepsze, co może przyspieszyć ewentualne przeprowadzenie się lokatora i ułatwić prezentację nieruchomości potencjalnym nabywcom.

Przygotowanie dokumentacji to kolejny istotny krok. Zgromadź wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak akt własności, zaświadczenie o braku zadłużeń, a także aktualny stan prawny nieruchomości. Poniżej przedstawiamy listę kroków, które należy podjąć:

 1. Zbierz i uporządkuj wszelkie dokumenty związane z nieruchomością.
 2. Przeprowadź ewentualne drobne naprawy, które mogą zwiększyć atrakcyjność mieszkania.
 3. Zaplanuj i uzgodnij z lokatorem terminy pokazów nieruchomości dla potencjalnych kupujących.

Nie zapominaj o aspekcie wizualnym prezentacji nieruchomości. Upewnij się, że mieszkanie jest czyste i zadbane. To może znacząco wpłynąć na pierwsze wrażenie potencjalnych kupujących. Jeśli to możliwe, zainwestuj w home staging, który może podnieść wartość oferty. Pamiętaj, że nieruchomość z lokatorem może być atrakcyjna dla inwestorów szukających gotowych do wynajmu mieszkań, dlatego podkreśl w ofercie istniejący najem i regularne wpływy z tytułu czynszu.

Prawa i obowiązki sprzedającego w kontekście najemcy

Przygotowując się do sprzedaży nieruchomości z lokatorem, kluczowe jest zrozumienie praw i obowiązków, jakie na sprzedającym ciążą. Zgodnie z polskim prawem, sprzedający jest zobowiązany do poinformowania najemcy o zamiarze sprzedaży nieruchomości oraz o wszelkich zmianach dotyczących jego sytuacji prawnej. Umowa najmu przechodzi na nowego właściciela wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, co oznacza, że nie może być ona jednostronnie rozwiązana czy zmieniona przez sprzedającego bez zgody najemcy.

W procesie sprzedaży nieruchomości z lokatorem istotne jest przestrzeganie terminów określonych w umowie najmu. Sprzedający powinien również zadbać o to, aby przekazać nabywcy wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak umowa najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze czy potwierdzenia wpłat czynszu. Warto sporządzić checklistę, która pomoże upewnić się, że wszystkie formalności zostały dopełnione, a prawa najemcy są respektowane. Taki krok nie tylko ułatwi przebieg transakcji, ale również zabezpieczy sprzedającego przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

Zanim nieruchomość zostanie ostatecznie przekazana nowemu właścicielowi, sprzedający powinien upewnić się, że najemca został prawidłowo poinformowany o zmianie właściciela. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także element etyki zawodowej, który wpływa na postrzeganie sprzedającego jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego. Komunikacja z najemcą powinna być jasna i przejrzysta, co zminimalizuje ryzyko nieporozumień i potencjalnych konfliktów.

Komunikacja z lokatorem przed sprzedażą mieszkania

Utrzymywanie otwartej i uczciwej komunikacji z lokatorem jest kluczowe w procesie sprzedaży nieruchomości z najemcą. Zanim nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż, należy poinformować lokatora o swoich zamiarach oraz o potencjalnych zmianach, jakie mogą go dotyczyć. Szczególną uwagę warto zwrócić na prawa lokatora oraz warunki umowy najmu, które mogą mieć wpływ na procedurę sprzedaży. Niezdefiniowane do tej pory kwestie, takie jak prawo pierwokupu czy terminy wypowiedzenia, powinny zostać wyjaśnione, aby zapewnić płynność całego procesu i uniknąć ewentualnych konfliktów. 

Pamiętaj, że zadowolony i dobrze poinformowany lokator może być Twoim sojusznikiem w procesie sprzedaży, przyczyniając się do pozytywnego wizerunku nieruchomości podczas prezentacji potencjalnym nabywcom.

Wycena nieruchomości z uwzględnieniem obecności najemcy

Oceniając wartość nieruchomości z lokatorem, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które mogą wpłynąć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na jej ostateczną cenę. Zaletą takiej sytuacji jest przede wszystkim gotowy przepływ gotówki z tytułu czynszu, który może być atrakcyjny dla inwestorów poszukujących stabilnych źródeł dochodu. Dodatkowo, obecność najemcy świadczy o możliwości komercyjnego wykorzystania nieruchomości, co może podnieść jej wartość rynkową. 

Z drugiej strony, wady mogą obejmować ograniczenia związane z prawami najemcy, które mogą odstraszać potencjalnych kupujących zainteresowanych własnym użytkowaniem nieruchomości. Istotne jest również to, że długoterminowa umowa najmu może wpłynąć na elastyczność sprzedaży i warunki transakcji. Wycena musi zatem uwzględniać zarówno bieżące dochody z najmu, jak i potencjalne koszty związane z ewentualnymi ograniczeniami w dysponowaniu nieruchomością.

Marketing i prezentacja nieruchomości zajętej przez lokatora

Skuteczna sprzedaż nieruchomości z lokatorem wymaga szczególnego podejścia do marketingu i prezentacji. Profesjonalne zdjęcia i rzetelny opis stanu prawnego i technicznego są kluczowe, aby przyciągnąć potencjalnych inwestorów zainteresowanych takim typem nieruchomości. Należy podkreślić zalety wynikające z obecności najemcy, takie jak gotowy przepływ pieniężny, oraz przedstawić warunki umowy najmu. Warto również zaznaczyć, jakie korzyści niesie za sobą przejęcie lokatora, np. brak konieczności poszukiwania nowych najemców czy sprawdzonego płatnika.

Prezentując nieruchomość, niezbędne jest stworzenie tabeli porównawczej, która ukaże potencjalnym kupującym różnice między inwestycją w nieruchomość wolną od najemców a nieruchomością z lokatorem. Na przykład, tabela może zawierać informacje o średnim czasie wynajmu, średnich stawkach czynszu w regionie, czy stopie zwrotu z inwestycji. Przykładowo, nieruchomość A (bez lokatora) może mieć potencjał wynajmu za 2000 PLN miesięcznie, ale wymagać 2 miesięcy na znalezienie najemcy, podczas gdy nieruchomość B (z lokatorem) generuje stały dochód 1800 PLN od razu po zakupie.

Negocjacje z potencjalnymi kupcami – jak rozmawiać o lokatorze?

Podczas negocjacji z potencjalnymi kupcami nieruchomości z lokatorem, kluczowe jest zachowanie transparentności oraz profesjonalizmu. Należy jasno przedstawić warunki najmu, okres wypowiedzenia, a także wszelkie obowiązki i prawa, które wynikają z umowy najmu. Ważne, by sprzedający był przygotowany na pytania dotyczące historii najmu i ewentualnych problemów z lokatorem. Tip sheets, czyli gotowe zestawienia porad, mogą okazać się nieocenioną pomocą dla kupującego, który nie jest obeznany z tematyką wynajmu. Dostarczenie takich materiałów może znacząco przyspieszyć proces decyzyjny oraz zbudować zaufanie między stronami transakcji.

Przeprowadzenie transakcji sprzedaży – aspekty prawne i finansowe

Realizacja sprzedaży nieruchomości z lokatorem wymaga szczególnej uwagi na aspekty prawne związane z istniejącą umową najmu. Sprzedający powinien upewnić się, że wszelkie zobowiązania wynikające z umowy są jasno określone i zostaną przestrzegane przez nowego właściciela. W tym kontekście kluczowe jest:

 • Zapoznanie nabywcy z warunkami umowy najmu oraz wszelkimi jej aneksami.
 • Informowanie lokatora o zmianie właściciela i ewentualnych zmianach warunków najmu.
 • Zabezpieczenie praw lokatora, co może być wymagane przez prawo, np. poprzez zachowanie odpowiednich okresów wypowiedzenia.

Aspekty finansowe transakcji również odgrywają istotną rolę. Sprzedający musi dokładnie przeanalizować, jak obecność lokatora wpłynie na wartość nieruchomości oraz na warunki sprzedaży. Warto rozważyć:

 • Możliwość renegocjacji warunków najmu w celu zwiększenia atrakcyjności nieruchomości na rynku.
 • Ustalenie, czy dochody z najmu zostaną przeniesione na nowego właściciela i w jaki sposób.
 • Wpływ istniejącej umowy najmu na finalną cenę sprzedaży nieruchomości.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji jest niezbędne dla bezpieczeństwa prawno-finansowego obu stron transakcji. Należy zadbać o:

 • Pełną historię płatności i wszelkich zobowiązań związanych z nieruchomością.
 • Przejrzystość i aktualność dokumentów prawnych, takich jak księga wieczysta czy pozwolenie na użytkowanie.
 • Profesjonalną wycenę nieruchomości, uwzględniającą obecność lokatora.

Przekazanie nieruchomości nowemu właścicielowi – co z umową najmu?

“Przekazując nieruchomość z lokatorem nowemu właścicielowi, kluczowe jest zrozumienie, że istniejące umowy najmu pozostają w mocy. Zgodnie z polskim prawem, prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu przechodzą na nabywcę nieruchomości. Dlatego też, sprzedając nieruchomość wynajmowaną, należy poinformować najemcę o zmianie właściciela oraz przekazać nowemu nabywcy wszelkie dokumenty związane z najmem, w tym kopię umowy najmu.” - Michał Olejarski, Walor Nieruchomości.

Pomocny artykuł w przypadku problemów z lokatorem w nieruchomości na sprzedaż: https://walor-nieruchomosci.pl/firma-skupujaca-nieruchomosci-kiedy-warto-skorzystac/.

W ramach procedury przekazania nieruchomości, warto sporządzić checklistę, która pomoże w upewnieniu się, że wszystkie niezbędne kroki zostały wykonane. Powinna ona zawierać: powiadomienie najemcy o sprzedaży, przekazanie dokumentów najmu, rozliczenie kaucji oraz ewentualnych zaległych płatności, a także ustalenie z nowym właścicielem warunków dotyczących przyszłego zarządzania najmem. Nie można zapomnieć o przekazaniu informacji dotyczących terminów płatności, wysokości czynszu oraz szczegółów dotyczących rozliczeń mediów.

Nowy właściciel nieruchomości powinien być również poinformowany o wszelkich zasadach wypowiedzenia umowy najmu oraz o prawach, które przysługują lokatorowi. W przypadku, gdy nowy właściciel planuje zmiany w zakresie wynajmu, takie jak podwyższenie czynszu czy wypowiedzenie umowy, musi to uczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami, respektując okresy wypowiedzenia oraz inne warunki określone w umowie najmu. Dobra komunikacja i przejrzystość działań są kluczowe dla zachowania dobrych relacji z najemcą i zapewnienia płynnego przejścia własności.

W przypadku problematycznego lokatora, sprzedaż mieszkania może być jedyną opcją, aby uratować nasze finanse. W takich sytuacjach  można skorzystać z pomocy skupów nieruchomości, które zakupią naszą nieruchomość i w humanitarny sposób samodzielnie zajmą się rozwiązaniem konfliktu z lokatorem nieruchomości.

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieją jakieś ograniczenia w sprzedaży nieruchomości wynajmowanej?

Nie ma szczególnych ograniczeń prawnych uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości wynajmowanej, jednakże nowy właściciel musi respektować istniejącą umowę najmu do czasu jej wygaśnięcia, chyba że strony dojdą do innych ustaleń.

Jakie kroki należy podjąć, jeśli lokator nie zgadza się na prezentację mieszkania potencjalnym kupcom?

W takim przypadku należy przede wszystkim spróbować negocjować z lokatorem. Można zaproponować mu rekompensatę za niedogodności lub wybrać dogodne dla niego terminy prezentacji. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, warto skonsultować się z prawnikiem, aby ustalić swoje prawa wynikające z umowy najmu.

Czy sprzedaż nieruchomości z lokatorem wpływa na wartość rynkową mieszkania?

Tak, obecność najemcy może wpłynąć na wartość rynkową nieruchomości. Zazwyczaj nieruchomości z lokatorami są wyceniane nieco niżej, ponieważ kupujący przejmują obowiązki wynikające z umowy najmu, a to może być dla nich pewnym ograniczeniem.

Czy mogę podnieść czynsz lokatorowi przed sprzedażą nieruchomości?

Podniesienie czynszu jest możliwe, ale musi być zgodne z warunkami określonymi w umowie najmu oraz obowiązującymi przepisami prawa. Warto pamiętać, że każda zmiana warunków najmu wymaga zgody najemcy lub musi być dokonana z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia.

Jakie dokumenty powinienem przygotować na potrzeby sprzedaży nieruchomości z lokatorem?

Przy sprzedaży nieruchomości z lokatorem należy przygotować standardowe dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak akt własności, księga wieczysta, a także dokumenty związane z najmem: aktualną umowę najmu, ewentualne aneksy, potwierdzenie wpłat czynszu oraz inne dokumenty, które mogą być istotne dla transakcji.
 

Karolina GoikKarolina Goik
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.