Wiadomości z Rybnika

Za odbiór śmieci trzeba płacić

  • Dodano: 2018-07-27 09:00

Pracownicy Urzędu Miasta Rybnika sprawdzają zgodność złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym.

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami, kontrole zostały zintensyfikowane.

Przypominamy, że w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem nieruchomości, wyprowadzenie się osób lub zgon) konieczne jest złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dokonanie tej formalności mamy 14 dni od momentu wystąpienia zmiany.

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami, intensyfikujemy kontrole. Każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana indywidualnie. Do celów weryfikacji brane będą pod uwagę ilości odbieranych spod nieruchomości odpadów oraz odczyty z liczników zużycia wody/odprowadzania ścieków. Przyjmuje się, że średnie miesięczne zużycie wody wynosi 2,4 – 3,0 m³ na mieszkańca – wyjaśnia Ilona Krajczewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej rybnickiego magistratu.

Zwracamy uwagę, że ponoszone przez Miasto koszty zagospodarowania odpadów wynikają z faktycznej ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców. Wpływy do budżetu Miasta na realizację tego zadania zależą zaś od złożonych deklaracji. Jeżeli do zagospodarowania jest znacznie więcej śmieci, niż wynika to z deklaracji – opłaty ponoszone przez mieszkańców mogą wzrosnąć. W ten sposób osoby uczciwie dokonujące rozliczeń poniosą koszty wywozu odpadów za mieszkańców niezgłoszonych do deklaracji.

Szczegółowe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami


Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również