Wiadomości z Rybnika

Umowa na budowę obwodnicy

  • Dodano: 2010-05-05 12:45, aktualizacja: 2018-03-18 21:33

We wtorek, 4 maja, w rybnickim magistracie podpisano umowę na budowę obwodnicy północnej miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedsięwzięcie będzie realizowane przez konsorcjum firm w składzie: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie – jako lider konsorcjum oraz Jordan S.A. z siedzibą w Krakowie – jako partner konsorcjum.

Umowa podpisana została w obecności prezydenta Rybnika Adama Fudalego oraz przedstawicieli obu firm, przez Janusza Kopera – pełnomocnika prezydenta ds. dróg i gospodarki komunalnej oraz Alojzego Malczaka, reprezentującego konsorcjum.

Głównym zadaniem nowej drogi ma być przekierowanie ruchu tranzytowego odbywającego się obecnie DK 78 przez ścisłe centrum miasta w stronę południowej granicy Polski i w kierunku przeciwnym (Gliwice, węzeł autostrady A4) na nowy odcinek obwodnicy.

Wartość podpisanej umowy to 12.684.828,93 złotych, 85% tej kwoty to dofinansowanie z RPO.
Termin realizaji zadania to koniec października 2011 roku.

W ramach inwestycji planuje się: 

  • budowę 2,1 km drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m oraz dwóch rond małych o średnicy 40 (skrzyżowanie z ulicą Budowlanych) i 37 metrów (skrzyżowanie z ulicą Storczyków)
  • budowę oraz przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami, chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz utwardzenie poboczy
  • budowę odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego i przebudowę sieci wysokiego napięcia krzyżującej się z zaprojektowaną drogą.

Roboty zostały podzielone na dwa etapy:
a) etap I – odcinek od ul. Budowlanych do ul. Borowej,
b) etap II – odcinek od ul. Borowej do ul. Rudzkiej.

Więcej o inwestycji TUTAJ»


Źródło: www.rybnik.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.