Wiadomości z Rybnika

Tunel pod nasypem coraz bliżej – ogłoszono przetarg

  • Dodano: 2018-01-29 08:15, aktualizacja: 2018-01-29 08:29

Miasto ogłosiło przetarg na budowę pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego przejściem podziemnym w nasypie kolejowym ulicę Mikołowską z ulicą Żużlową.

Dzięki wybudowaniu tunelu pod nasypem kolejowym w naturalny sposób otworzą się na siebie dzielnice Północ i Paruszowiec Piaski. To ważne nie tylko ze względu na łatwiejszy dostęp do zlokalizowanego tam przystanku kolejowego, ale też dlatego, że w dzielnicy Paruszowiec Piaski powstaje zupełnie nowa, interesująca przestrzeń rekreacyjno-spacerowa. Myślę tutaj choćby o Błoniach z torem rolkarskim, czy powstającej nieopodal tężni solankowej – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Zadanie stojące przed potencjalnym wykonawcą inwestycji jest dość specyficzne, nie tylko ze względu na konieczność posiadania odpowiednich specjalistycznych możliwości technologicznych i organizacyjnych związanych z budową podziemnych ciągów komunikacyjnych, ale także z powodu konieczności posiadania odpowiedniego przygotowania do realizacji inwestycji na terenach kolejowych. Chodzi o tereny, na których obowiązują rygorystyczne warunki dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym szczególnie ochrona infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dlatego też uczestnicy postępowania przetargowego muszą się wykazać wykonaniem minimum dwóch robót prowadzonych na terenach kolejowych.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  • ciągu pieszo - rowerowego,
  • miejsc postojowych dla aut osobowych,
  • stanowisk postojowych dla rowerów pod zadaszeniem,
  • wiaty przeznaczonej na miejsce postojowe dla rowerów,
  • kanalizacji deszczowej,
  • terenów zielonych wraz z obiektami małej architektury,
  • oświetlenia i monitoringu obszaru Inwestycji.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 280 dni od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert przetargowych mija 7 lutego br.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.