Wiadomości z Rybnika

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2019-03-18 13:00

W czwartek, 21 marca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Informacja z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2018 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 4. Ustanowienie roku 2019 w Rybniku – Rokiem Europy.
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7. Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.
 8. Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku.
 9. Zmiana siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 10. Zmiana siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
 11. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021.
 12. Określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta.
 13. Plan Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030.
 14. Zmiana uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.
 15. Sprawozdanie z realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032" za okres 2017-2018.
 16. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również