Wiadomości z Rybnika

Rybnik za unijne pieniądze. Dofinansowania dla miasta

 • Dodano: 2023-05-05 07:15, aktualizacja: 2023-05-05 09:05

Miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów złotych – to kwota unijnego dofinansowania dla Rybnika, dzięki której w naszym mieście zrealizowanych zostało 245 różnego rodzaju projektów.

Zdecydowana większość pozyskanych w latach 2001 - 2023 środków (tj. ponad 1 miliard zł) to pieniądze na inwestycje niwelujące występujące od dziesięcioleci znaczące różnice infrastrukturalne pomiędzy Polską i Europą Zachodnią i znacząco poprawiające jakość życia.

- Projekty inwestycyjne czyli infrastruktura drogowa, kanalizacja, termomodernizacja budynków, przebudowy, modernizacje i rewitalizacje ważnych dla miasta obiektów, ale też  edukacja, kultura czy pomoc społeczna – to tylko niektóre obszary funkcjonowania naszego miasta, których rozwój wsparła Unia Europejska - wskazuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Dziś trudno wyobrazić sobie jak wyglądałby Rybnik, gdybyśmy wszystkie te projekty próbowali zrealizować wyłącznie za środki z budżetu miasta - dodaje.

Przypomnijmy więc kilka najważniejszych zadań i inwestycji zrealizowanych w ramach kwoty 1 167 000 000 zł, zdobytej przez Rybnik w ciągu 19 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej:

Budowa nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku przebiegającym przez Rybnik (DRRP)

 • Wartość: 433 mln zł, dofinansowanie z UE 290 mln zł (największe dofinansowanie dla pojedynczego projektu samorządowego w historii regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego).
 • Zakres: budowa ponad 10 km nowej bezkolizyjnej drogi o przekroju 2x2 wraz z 5 węzłami.
 • Oddziaływanie: droga stanowi część południowej obwodnicy Rybnika,  umożliwia szybki, kilkuminutowy dojazd do autostrady A1, otwiera nowe tereny inwestycyjne.

Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych miasta połączona z wymianą węglowych źródeł ciepła (7 etapów)

 • Wartość: 102,4 mln zł, dofinansowanie z UE 77,6 mln zł
 • Zakres: Docieplenie 100 komunalnych budynków mieszkalnych połączone z likwidacją ogrzewania węglowego w 1870 mieszkaniach i zastąpienie go źródłami opartymi o ciepło sieciowe oraz kotły gazowe
 • Oddziaływanie: Olbrzymia redukcja emisji CO2 wpływająca na efekt cieplarniany liczona w tysiącach ton rocznie oraz redukcja emisji pyłów generujących smog w wysokości kilkunastu ton rocznie

Przebudowa drogi krajowej nr 78 na terenie Rybnika (4 etapy)

 • Wartość: 114,7 mln zł, dofinansowanie z UE 86,2 mln zł
 • Zakres: Przebudowa praktycznie całego odcinka drogi krajowej na terenie miasta (16 km), w tym przebudowa 3 wiaduktów i mostów
 • Oddziaływanie: Poprawa komfortu poruszania się, poprawa bezpieczeństwa.

Budowa parku tematycznego przy kampusie

 • Wartość: 7,8 mln zł, dofinansowanie z UE 6,5 mln zł
 • Zakres: Zagospodarowanie ponad 2 ha terenu nieużytków w centrum miasta na potrzeby multifunkcyjnego parku, z elementami edukacyjnymi i sportowo-rekreacyjnymi
 • Oddziaływanie: znacząca poprawa jakości przestrzeni publicznej, wykreowanie nowego miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców, zwiększenie ilości terenów zieleni w centrum

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu (5 etapów)

 • Zakres: Modernizacja i nadanie nowych funkcji społeczno-kulturalnych opuszczonym budynkom i terenowi zabytkowej kopalni (jednej z najstarszych w regionie – rok powstania 1792). W ramach inwestycji na przestrzeni ostatnich zmodernizowano wszystkie budynki kopalni oraz wieżę ciśnień. Dodatkowo na zdegradowanym terenie pomiędzy budynkami powstanie nowoczesny park.
 • Oddziaływanie: przywrócenie zdegradowanego obiektu lokalnej społeczności, stworzenie nowego atrakcyjnego produktu turystycznego, zwiększenie ilości terenów zieleni
 • Wartość: 37 mln zł, dofinansowanie z UE 16,3 mln zł

Rewitalizacja przestrzeni publicznej na osi rynek – bazylika (deptak Sobieskiego - Powstańców Śl.)

 • Wartość: 12,8 mln zł, dofinansowanie z UE 5,1 mln zł
 • Zakres: Stworzenie deptaka pomiędzy charakterystycznymi elementami śródmieścia Rybnika, w tym atrakcyjnego placu z elementami wodnymi naprzeciw bazyliki
 • Oddziaływanie: rozwój gastronomi, ożywienie części śródmieścia, która traciła swoje funkcje, wyeliminowanie ruchu samochodowego.

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – rozwój infrastruktury rowerowej

 • Wartość: 18,9 mln zł, dofinansowanie z UE 14,3 mln zł
 • Zakres: Budowa, przebudowa i wyznaczenie ponad 18 km ścieżek rowerowych na terenie Rybnika oraz dostosowanie 3 centrów przesiadkowych do obsługi ruchu rowerowego.
 • Oddziaływanie: Umożliwienie dojazdu oraz łatwość zostawienia roweru w głównych centrach przesiadkowych, znacząca poprawa  w zakresie możliwości poruszania się rowerem po ścisłym centrum miasta, poprawa możliwości podróżowania rowerem na osi dzielnice peryferyjne – centrum miasta, wymuszenie zmniejszenia prędkości samochodów w strefie śródmiejskiej

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku

 • Wartość: 515,5 mln zł, dofinansowanie z UE 272,2 mln zł
 • Zakres: Budowa 540 km  kanalizacji sanitarnej i 68 przepompowni ścieków w 17 dzielnicach miasta oraz gminach Jejkowice i Gaszowice, co umożliwiło Zbieranie i oczyszczanie 96% ścieków, które powstają w rybniku i 2 sąsiednich miejscowościach.
 • Oddziaływanie: Redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń i w efekcie poprawa jakości wód, zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców podniesienie standardu zamieszkania

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również