Wiadomości z Rybnika

Rybnik objęty zakażeniem!

  • Dodano: 2023-04-26 22:00

Wojewoda Śląski Rozporządzeniem wprowadził czasowy zakaz wstępu dla osób i pojazdów na teren Polderu Buków oraz rezerwatu przyrody Łężczok. Miasto Rybnik oraz gminy: Gaszowice, Lyski, Jejkowice, Świerklany w powiecie rybnickim zostały wyznaczone strefą objętą zakażeniem.

25 kwietnia 2023 roku Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków na terenie miasta Rybnik oraz gmin: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany w powiecie rybnickim, a także na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego. Miasto Rybnik oraz gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany w powiecie rybnickim zostały wyznaczone jako strefa objęta zakażeniem. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Wojewoda wprowadził na terenie zbiornika wodnego Polder Buków oraz rezerwat przyrody Łężczok czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów. Wyjątkiem są wyszczególnione w Rozporządzeniu służby i inne upoważnione osoby. Ograniczenie podyktowane jest stwierdzeniem w tym rejonie ognisk wysoce zjadliwiej grypy ptaków u ptactwa dzikiego. 

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

  • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowalnych lub innym miejscu w gospodarstwie w spodób: uniemożliwaijący kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
  • monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków,
  • niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków. (Należy stosować się do przepisów par. 2 punkt 1 - 8 w/w Rozporządzenia).

W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym apelujemy o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonych przez Wojewodę ograniczeń. Informujemy, iż naruszenie tych ograniczeń jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. (art. 78 par. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). Policjanci, w ramach pełnionej służby będą sprawdzali, czy w rejonie zbiornika wodnego Polder Buków nie znajdują się żadne osoby. Stróże prawa będą również weryfikowali, czy przestrzegane są wyszczególnione w Rozporządzeniu zakazy i nakazy. - czytamy na stronie KMP.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również