Wiadomości z Rybnika

Rybnik najlepiej w Polsce wykorzystuje środki unijne

  • Dodano: 2017-11-27 07:45, aktualizacja: 2018-03-18 21:32

Rybnik znalazł się na czele polskich miast, pod względem wykorzystania środków unijnych, w najnowszej edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej”.

Przygotowany już po raz trzynasty ranking wyróżnił miasta i gminy, które uzyskały największe dochody z funduszy UE oraz podpisały nowe umowy na dotacje z funduszy strukturalnych. Na pierwszym miejscu wśród polskich miast na prawach powiatu znalazł się Rybnik. Dwa kolejne miejsca zajęły: Ruda Śląska i Opole.

To właśnie środkom europejskim Rybnik zawdzięcza w dużej mierze swoje współczesne oblicze – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera - Dzięki unijnym dotacjom miasto posiada nowoczesną infrastrukturę, oferując mieszkańcom komfort w codziennym życiu. Obecnie przed Rybnikiem otwierają się nowe perspektywy. Budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna to kluczowa dla przyszłości miasta inwestycja, dzięki której Rybnik zyska szybkie połączenie z aglomeracjami: ostrawską i katowicką oraz nowe możliwości rozwoju. Dofinansowanie w kwocie sięgającej 290 milionów zł to najwyższe wsparcie dla przedsięwzięcia realizowanego przez Rybnik w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze UE. Ten sukces to dużej mierze kwestia dobrze napisanych wniosków o unijne dofinansowanie. Sprawny, profesjonalny zespół osób moich współpracowników robi do doskonale, a efekty mówią same za siebie. Bardzo im za to dziękuję – dodaje prezydent.

Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala jego kapituła, której przewodniczącym jest były premier Jerzy Buzek. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy główne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Twórcy rankingu korzystali z danych Ministerstwa Rozwoju. Zestawienie powstało na podstawie informacji o przychodach z funduszy UE oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tegorocznej edycji samorządy otrzymywały:

• 70 pkt. za łączną wartość umów o dofinansowanie zawartych w 2016 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
• 20 pkt. za wartość wykazanych w budżecie za 2016 r. z dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
• 10 pkt. za liczbę projektów skierowanych do realizacji w 2016 r.

Prestiżowe wyróżnienie dla Rybnika odebrał zastępca prezydenta Rybnika Janusz Koper podczas czwartkowej gali XIII edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej” w Jarocinie.

Szczegółowe wyniki rankingu na stronie: http://www.rp.pl/Zycie-Regionow/311239945-Wyroznilismy-najlepsze-polskie-samorzady.html

Rybnik z impetem ruszył po pieniądze w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. Od II połowy 2015 r., kiedy to ruszyły pierwsze konkursy, uzyskał już dofinansowanie na 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 368,7 mln zł.

Projektem, który determinuje na poziomie Rybnika wdrażanie aktualnej perspektywy jest budowa w granicach miasta nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 935, czyli rybnickiego odcinak Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Ta jedna z największych w historii rybnickiego samorządu inwestycji będzie kosztować ponad 430 mln zł, zaś pozyskane w 2016 r. dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego opiewa na kwotę prawie 290 mln zł.

To nie jedyna inwestycja w obszarze poprawy jakości układu transportowego. Dzięki prawie 14,5 mln zł dotacji z programu Infrastruktura i Środowisko przebudowywany jest już ostatni odcinek drogi krajowej nr 78 na terenie Rybnika (ul. Kotucza od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego). Po zakończeniu tej inwestycji praktycznie cały ponad 17 km przebieg tej drogi będzie dostosowany do europejskich standardów  w zakresie nośności, co gwarantuje, że bez remontów wytrzyma ona długie lata.

Oprócz tego samorząd realizuje również szereg innych inwestycji, mających na celu rozwiązywanie problemów zidentyfikowanych podczas prac nad strategią rozwoju Rybnika. Duży nacisk jest kładziony na inwestycje w zakresie obniżania wpływu infrastruktury należącej do miasta na emisję substancji zanieczyszczających powietrze. W 2016 i 2017 r. zrealizowano już projekty dotyczące wymiany oświetlenia miejskiego na energooszczędne (wartość projektu 2 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 1,2 mln zł) oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła te oparte o OZE (wartość projektu 2,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 1,5 mln zł). W trakcie realizacji jest duży projekt obejmujący kompleksową termomodernizację 19 budynków użyteczności publicznej (wartość projektu to prawie 24 mln zł, zaś dofinansowanie z UE 19,2 mln zł). W przyszłym roku planujemy pozyskać jeszcze co najmniej kilkanaście mln zł na kolejne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, komunalnych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródeł ciepła na te zasilane OZE.

Poprzez budowę nowego przedszkola dla 250 dzieci (wartość projektu prawie 9 mln zł, dofinansowanie z UE 3,8 mln zł) zredukowano deficyt miejsc dla przedszkolaków, zaś 1 mln zł dotacji z rządowego programu „Maluch +” pomaga w budowie nowego żłobka dla 80 najmłodszych mieszkańców miasta.

Dużym wyzwaniem jest również przywrócenie do życia opuszczonych obecnie budynków byłego szpitala miejskiego oraz Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. Działania w obszarze zachowania dziedzictwa kultury oraz rewitalizacji skupiają się na kompleksowej modernizacji budynków oraz nadaniu im nowych funkcji kulturalnych i społecznych. Miasto zdobyło już pierwszą dotację (ponad 3,1 mln zł) na odnowienie budynku byłej dermatologii, gdzie powstanie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny oraz oczekuje na rozstrzygnięcie konkursów w ramach których ubiega się o dofinansowanie w wysokości prawie 25 mln zł na kolejne 3 obiekty. W sumie wartość inwestycji w obu kompleksach ma wynieść ponad 50 mln zł i być znaczącym impulsem m.in. dla rozwoju turystyki opartej na regionalnym dziedzictwie kulturowym. Oprócz tego za ponad 3,4 mln zł, w tym 2,6 mln dotacji realizowany jest również program tzw. „modelowej rewitalizacji” będący wstępem do szeregu projektów, które miasto zamierza zrealizować na obszarach gdzie koncentrują się problemy społeczne i infrastrukturalne.

Miasto od zawsze przywiązywało dużą uwagę nie tylko do projektów infrastrukturalnych, ale również do tzw. projektów miękkich finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W obszarze edukacji, pomocy społecznej oraz wsparcia rynku pracy Wydział Edukacji Urzędu Miasta, szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy realizują ponad 20 projektów mających na celu uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych.

Rybnik najlepiej w Polsce wykorzystuje środki unijne

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.