Wiadomości z Rybnika

Projekt edukacyjny. Zespół Szkół Technicznych kształci młodzież

  • Dodano: 2022-10-14 06:30, aktualizacja: 2022-10-13 21:15

Zespół Szkół Technicznych kształci młodzież w różnych dziedzinach. W tym celu nawiązuje współpracę z wieloma instytucjami w zakresie edukacji. Jedną z nich jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która udziela patronatu inicjatywom dotyczącym szeroko pojmowanego wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także promowania dialogu międzykulturowego i walki z wykluczeniem społecznym. 

Jedną z wielu organizacji działających w ramach FRSE jest Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, która pozwala zdobyć środki na realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych oraz  projektów informacyjno-promocyjnych. Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii Polski i Ukrainy, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów. 

Blended learning rybnickich uczniów

Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Ogólnokształcącą Szkołą I-III Stopnia nr ze Szczerca w obwodzie lwowskim oraz Polsko Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży realizował projekt pt. ”Rybnik – Szczerzec, dwie miejscowości, wiele kultur, jedna Europa”. Projekt sfinansowany został z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Cały projekt przeprowadzony był za pomocą metody tzw. blended learningu. Dzięki tej metodzie uczniowie, biorąc udział w różnych zajęciach, zdobywali wiele umiejętności oraz nawiązywali polsko-ukraińskie przyjaźnie.
W ramach wspólnych spotkań młodzież poznawała kulturę, tradycje i zwyczaje obu krajów. Kluczem do kształtowania dobrych relacji interpersonalnych były wspólne inicjatywy, które koncentrowały się wokół budowania świadomości europejskiej w kontekście kultury polskiej i ukraińskiej. Najważniejsze działanie w projekcie polegało na zaprojektowaniu, opracowaniu i wydaniu mini przewodnika zabytków kultury po okolicach Rybnika i Szczerca. 

W celu rozwijania wzajemnych relacji młodzi ludzie podejmowali gry i zabawy integracyjne oraz inicjatywy, służące lepszemu poznaniu siebie i swoich krajów. Uczestnicy projektu przygotowywali prelekcje i prezentacje na temat cech narodowych, zorganizowali wieczory promujące własną kulturę  z uwzględnieniem stereotypów. Ponadto tworzyli i rozwiązywali quizy interaktywne sprawdzające zdobytą wiedzę, uczestniczyli w grach miejskich na terenie Krakowa, Zakopanego, spotkali się ze sobą podczas zajęć warsztatowych w Międzynarodowym Centrum Kultury, Teatrze Midraszowym, Muzeum Oscypka na Podhalu. Uczniowie przedstawiali efekty swojej pracy za pomocą wielu narzędzi informatycznych. W swojej pracy wykorzystywali komunikatory i różnorodne narzędzia internetowe. 
Wiedza i doświadczenie uczniów zdobyte w czasie projektu zaowocowały nowymi znajomościami, lepszym poznaniem siebie i swojej rodzimej kultury oraz kultury kraju partnerskiego, a także wspólnymi pomysłami i planami na przyszłość. 

Upowszechnianie rezultatów tego projektu ma na celu pokazanie, że realizowane przedsięwzięcia to projekty edukacyjne, które kształtują pozytywne postawy młodzieży, uczą nowych umiejętności oraz prowadzą do ciekawych, wartościowych rezultatów kształcenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również