Wiadomości z Rybnika

Poezja rybnickich seniorek

  • Dodano: 2021-01-15 06:30, aktualizacja: 2021-01-14 21:28

Urząd Miasta Rybnik zaprasza do zapoznania się z twórczością poetycką Wiesławy Kądziołki oraz Teresy Niedzieli, aktywnych uczestniczek poetyckich spotkań senioralnych.

Aktywność społeczna znacząco wpływa na proces przeżywania spokojnej starości. Wiedzą o tym rybniccy seniorzy, angażując się m.in. w inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy Rybnickiej Rady Seniorów.

Rosnąca liczba osób w wieku senioralnym sprawia, że konieczne staje się tworzenie systemu działań aktywizujących tę grupę społeczną

- Najważniejsze w tym systemie jest stwarzanie sytuacji wyzwalających aktywność. Wśród form przedłużających sprawność seniorów wymienia się kontakt z literaturą, a w tym twórczość seniorów – mówi Edyta Korepta, członkini Rybnickiej Rady Seniorów, związana także z rybnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Jak zauważa Edyta Korepta, bliskie kontakty ze środowiskiem seniorów w ramach zajęć i spotkań organizowanych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku, pozwalają zauważyć funkcję "substytutywną" twórczości, czyli możliwość zastępowania lub kompensowania trudności życiowych

- Niwelują poczucie osamotnienia, pozwalają konfrontować poglądy, a co najważniejsze, dowartościowywać się. Seniorzy wówczas zachowują aktywność umysłową i dobrą kondycję psychiczną – dodaje Edyta Korepta.

Organizowane m.in. w Halo! Rybnik spotkania poetyckie pokazały, że wiele starszych osób pisze wiersze. Prezentacja dorobku na forum stała się okazją do dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi i mobilizacją do niezamykania swojej twórczości w szufladzie. Kolejnym krokiem stała się prezentacja twórczości w formie tomiku wierszy – tak powstały zestawy tekstów aktywnych uczestniczek poetyckich spotkań senioralnych – Wiesławy Kądziołki oraz Teresy Niedzieli.

Na pytanie: czym dla Wiesławy Kądziołki, autorki tomiku "Z głębi duszy i serca", jest poezja i dlaczego pisze, poetka odpowiada, że twórczość jest ucieczką od trudnej rzeczywistości, próbą odreagowania traumy. Jej utwory wyrażają miłość i szukanie drugiego człowieka, pozwalają poznać drogę dojrzewania do głębokiego rozumienia życia, a w tym głęboką religijność. "Nie bójmy się miłości" –  to hasło, które zwieńcza ten bogaty dorobek ukazujący dużą wrażliwość, a zarazem umiłowanie życia.

Teresa Niedziela o swoim warsztacie poetyckim napisała:

Nie odczuwam potrzeby komentowania wydarzeń współczesnego świata, ale myślę, że udaje mi się w słowach oddać uczucia ludzi takich jak ja. Teraz już wiem, że każdy dzień może być poezją. Wiem też, że radość, miłość, ból, żałoba ubrane w słowa zaczynają żyć własnym życiem. Może będą dla kogoś ważne?

Zbiór wierszy Wiesławy Kądziołki oraz Teresy Niedzieli do pobrania TUTAJ – zapraszamy do zapoznana się z twórczością poetek. A wszystkich seniorów, którzy piszą i chcą się podzielić swoją twórczością z innymi, zachęca się do kontaktu z Rybnicką Radą Seniorów lub Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Warto dodać, że tomiki wierszy: "Małe tęsknoty" Teresy Niedzieli i "Z głębi duszy i serca" Wiesławy Kądziołki ukazały się drukiem 30 września 2020 r. Publikacje wydane zostały z inicjatywy rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ramach projektu "MAS-y możliwości – czyli Miejsca Aktywności Seniorów" finansowanego ze środków Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020". Więcej na stronie rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.