Wiadomości z Rybnika

Odbiór odpadów w 2021 roku

  • Dodano: 2020-12-30 17:15

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych w 2021 roku. Pozostałe harmonogramy - dla nieruchomości niezamieszkałych - opublikowane będą w najbliższych dniach.

Dodatkowe informacje:

  • Od 1 stycznia 2021 roku w Rybniku obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego, przy czym do tych pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w plastikowych workach, które nie ulegają biodegradacji. Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.
  • Odpady należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce.
  • Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali jednokrotny odbiór odpadów w ciągu miesiąca, zobowiązani są wystawić pojemnik z odpadami w pierwszym terminie wywozu odpadów w danym miesiącu.
  • W celu uniknięcia nieprawidłowości podczas odbioru odpadów, pojemniki przeznaczone do ich gromadzenia należy oznaczyć nazwą firmy oraz adresem nieruchomości.
  • Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów.
  • Odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji mobilnej wywozik zapewniającej dostęp do harmonogramów wywozu odpadów oraz informacji na temat zasad segregacji odpadów w Rybniku.

Jeżeli Twoje odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem, skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej: tel. 32 43 92 047, mail: gospkom@um.rybnik.pl

Harmonogram wywozu odpadów 2021 dostępny tutaj

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.