Wiadomości z Rybnika

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego

 • Dodano: 2022-03-28 06:30, aktualizacja: 2022-03-27 19:40

Większa dostępność do pomocy psychiatrycznej i łamanie nieprzyjaznych stereotypów – to cel działania Centrum Zdrowia Psychicznego, które od 1 marca powołał Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Polacy potrzebują pomocy psychiatrycznej i psychologicznej – z takiego założenia wychodzi Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, rozszerzając swoją ofertę dla pacjentów w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu. Przy szpitalu utworzone zostało Centrum Zdrowia Psychicznego, które stanowi realizację narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Mamy za sobą czas pandemii, jesteśmy w trakcie dramatycznych wydarzeń za wschodnią granicą. Kondycja psychiczna się pogarsza, a będzie jeszcze trudniej. Dlatego tak ważne jest teraz otwarcie psychiatrii na środowisko zewnętrzne. W CZP zapewniamy kompleksową bezpłatną opiekę psychiatryczną dla pełnoletnich mieszkańców Rybnika. Są to konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa, leczenie w ramach oddziału dziennego, leczenie stacjonarne w ramach oddziału całodobowego i lecznictwo środowiskowe – wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. inż Joachim Foltys – Dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

To, co odróżnia Centrum Zdrowia Psychicznego od innych placówek psychiatrycznych, to wyjście z budynku szpitala i szeroko rozumiana pomoc bezpośrednio w otoczeniu pacjenta.

Szpital Psychiatryczny to bardzo ważna placówka dla Rybnika i regionu  z uwagi na zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych. Ostatnie lata pokazują niestety, że systematycznie rośnie liczba osób wymagających szeroko rozumianej pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej. Cieszę się, że szpital rozbudowuje swoją ofertę w wielu aspektach – m.in. we współpracy z miastem, czego znakiem jest przekazanie placówce trzyipółmilionowej dotacji na poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych. Kolejna inicjatywa szpitala, pozwalająca na przeniesienie procesu terapeutycznego z zamkniętego szpitala do środowiska lokalnego, powszechnie dostępnego dla pacjentów, to krok w dobrą stronę i szansa dla wielu ludzi na bardziej skuteczną i komfortową pomoc – podkreśla Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika.

Centrum Zdrowia Psychicznego to także zmiana podejścia do kwestii korzystania z pomocy psychiatrycznej czy psychologicznej, a więc szansa na zmianę świadomości społecznej.

Chcę przy każdej okazji walczyć ze stereotypami na temat psychiatrii. Dążyć do tego, żeby nikt nie musiał rezygnować z leczenia dlatego, że wstydzi się wejść na teren szpitala psychiatrycznego, bo być może ktoś go zobaczy. Wierzę, ze nasz piękny i nowy ośrodek, znajdujący się w samym centrum miasta, będzie służył również w pokonaniu tych szkodliwych przekonań i zmieni podejście do pomocy psychiatrycznej na naszym terenie, a także w całym kraju. Dobrze prowadzony pacjent potrafi doskonale funkcjonować w społeczeństwie, pracować i korzystać z życia. Teraz niestety nie wszyscy o tym wiedzą – dodaje prof. Foltys.

Zadaniem Centrum jest pomoc osobie w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu. W procesie terapeutycznym wykorzystuje się wszelkie możliwe formy terapii, które są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego pacjenta.

Pomoc udzielana w Centrum Zdrowia Psychicznego:

 • Czynna – obejmuje leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają opieki ciągłej oraz wyprzedzanie potrzeb pacjenta celem zapobiegania rozwoju problemów,
 • Długoterminowa – leczenie stacjonarne w oddziale psychiatrii ogólnej (całodobowe, długość pobytu uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta),
 • Krótkoterminowa – przeznaczona dla osób z zaburzeniami epizodycznymi bądź nawracającymi,
 • Doraźna – obejmuje przypadki nagłe i pilne (nieprzewidziane pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, wymagające natychmiastowej pomocy leczniczej).

W ramach korzystania ze świadczeń udzielanych w Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent może skorzystać z pomocy:

 • psychiatry,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • koordynatora,
 • asystenta zdrowienia.

Proces diagnostyki i leczenia rozpoczyna się od rozmowy telefonicznej lub wizyty w punkcie koordynacyjnym Centrum Zdrowia Psychicznego. Podczas rozmowy z koordynatorem pacjent otrzymuje informacje dot. możliwości udzielenia świadczenia, przeprowadzany jest wstępny wywiad zdrowotny, na podstawie którego ustala się zarys procesu leczniczo-terapeutycznego. W sytuacjach kryzysowych, gdy stan pacjenta wymaga szybkiej interwencji, pomoc i wsparcie udzielane jest na miejscu (rozmowa wstępna jako forma procesu terapeutycznego) w miarę możliwości lub ustalany jest najbliższy możliwy termin przyjęcia pacjenta, jednak nie później niż do 72 godzin od zgłoszenia. Po przeprowadzeniu niezbędnego wywiadu dobierana jest dostosowana do potrzeb pacjenta forma leczenia i psychoterapii, ustala się leczenie farmakologiczne (jeżeli stan pacjenta tego wymaga) i formę terapeutyczną w postaci terapii indywidualnej bądź grupowej  – zaznacza Marcin Urbański, Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego, specjalista psychiatra.

W Centrum Zdrowia Psychicznego ważne jest funkcjonowanie lecznictwa środowiskowego, w ramach którego udzielane jest świadczenie zdrowotne w domu pacjenta. W warunkach domowych może odbyć się wizyta psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty. Taka oferta zapewnia szerszy dostęp do leczenia psychiatrycznego. Z wizyty domowej mogą skorzystać osoby mające problem w poruszaniu się lub których stan psychiczny utrudnia czy uniemożliwia wizytę w gabinecie lekarskim.

W ramach lecznictwa środowiskowego w CZP pracują asystenci zdrowienia

Asystent zdrowienia to osoba, która sama doświadczyła choroby psychicznej lub kryzysu psychicznego. Taka osoba po wyleczeniu/ustabilizowaniu stanu zdrowia i po ukończeniu specjalnego kursu może zostać zatrudniona jako osoba wspierająca proces leczniczo- terapeutyczny. Rolą asystenta zdrowienia jest udzielanie wsparcia osobom leczonym w ramach CZP, towarzyszenie pacjentom w procesie zdrowienia i pomaganie im w powrocie do normalnego funkcjonowania w środowisku – informuje Zuzanna Cebo, Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego, specjalista psychiatra.

Wszelka pomoc udzielana w Centrum Zdrowia Psychicznego jest bezpłatna i skorzystać  z niej może każdy pełnoletni mieszkaniec Rybnika. Osoby spoza miasta mogą skorzystać z leczenia i różnych form terapii w Poradni Zdrowia Psychicznego, również nieodpłatnie.

Placówki ambulatoryjne w Rybniku:

I Poradnia Zdrowia Psychicznego z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego

 • ul. Rudzka 13, Rybnik (budynek B, piętro IV, Zespół Szkół Wyższych)
 • Godziny otwarcia: 08:00- 18:00
 • tel. 725 618 118; 724 630 625
 • e- mail: pzrudzka@psychiatria.com

II Poradnia Zdrowia Psychicznego

Oddział dzienny psychiatryczny

 • ul. Gliwicka 33, Rybnik
 • tel. 32 432 81 93

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również