Wiadomości z Rybnika

Nowa dosłona Rady Kobiet

  • Dodano: 2020-11-20 15:15

Od 1 stycznia 2021 roku Rybnicka Rada Kobiet działać będzie w nowej formule. Trwają prace mające na celu reorganizację struktury i zasad funkcjonowania organizacji.

Rybnicka Rada Kobiet powołana została przez prezydenta miasta w październiku 2018 roku. Pełny, 13-osobowy skład rady ukonstytuował się w listopadzie 2018 r., a od grudnia tego roku rada rozpoczęła swoje spotkania w formie posiedzeń, stawiając sobie za cel przede wszystkim diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w mieście oraz podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianego równouprawnienia. Kadencja RRK z założenia miała trwać 4 lata, jednak w jej połowie, 14 października br., większość członkiń złożyło rezygnację z pełnionej funkcji.

Część Pań zrezygnowała z uczestniczenia w radzie i była to ich dobrowolna decyzja. Dziękuję za każdą twórczą dyskusję i zaangażowanie, mając nadzieję, że wciąż będziemy się spotykać w działaniach, które będą rozwijały miasto. Z Paniami, które pozostały w radzie, rozmawiamy na temat ich pomysłu na dalsze funkcjonowanie – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Chęć kontynuacji pracy wyraziły dwie osoby z dotychczasowej RRK – Hanna Kustra i Barbara Płaczek.

Pozostając w Radzie, chcę kontynuować cele i założenia, które były przesłanką do założenia Rady Kobiet w Rybniku. Rada ma na celu wspieranie mieszkańców i poprawianie jakości życia w naszym mieście. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeden z celów to danie możliwości działania kobietom i wsparcie w aktywnym rozwoju na rzecz miasta. Jest tak wiele spraw, które My Kobiety możemy zmienić, nasza siła, determinacja i chęć działania  może przynieść wiele dobrego dla nas i naszego otoczenia. Zachęcam, wręcz apeluję do wspaniałych mieszkanek naszego miasta do wspólnego działania – mówi Hanna Kustra.

Zdaniem Barbary Płaczek Rybnicka Rada Kobiet działa z powołania prezydenta i współpracuje z urzędem miasta dla mieszkańców, nie dla siebie na wzajem. Działaczka chce swoją wiedzę i doświadczenie przekuwać na aktywne działania na polu RRK, zawsze w duchu współpracy i poszanowania zdania drugiej strony –  odbiorców, mieszkańców, instytucji:

Pracując na rzecz społeczności rybnickiej, chciałabym wspomagać osoby z ograniczeniami i uświadamianie najmłodszych oraz rodziców i opiekunów w zakresie chociażby cyberprzestrzeni czy ubóstwa menstruacyjnego. Chcę stworzyć miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, m.in gabinety ginekologiczne przyjazne niepełnosprawnym. Rybnik to silne i świadome miasto, wierzę, że we współpracy z RRK będzie potrafiło wznosić się ponad podziały i  kontrowersje – dla wspólnego działania, dla rozwoju, dla dobra mieszkańców i przyszłych pokoleń – podkreśla Barbara Płaczek.

Obecnie opracowywany jest regulamin organizacyjny, dzięki któremu od 1 stycznia 2021 r. Rybnicka Rada Kobiet będzie mogła funkcjonować w nowym kształcie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, skład rady będzie tworzyć  7 kobiet – 3 będą wskazane przez Prezydenta Miasta (w tym 2 panie, które nie zrezygnowały z obecnej Rady), a 4 zostaną wybrane spośród kandydatek zgłoszonych w ramach naboru. Weryfikacji i wyboru kandydatek zgłoszonych w naborze dokona Komisja składająca się z 3 przedstawicielek Rybnickiej Rady Kobiet, wskazanych do składu przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Zadania nowej Rady w dalszym ciągu dotyczyć będą działań na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.

W katalogu najważniejszych aktywności znajdą się także działania w obszarze:

  • ochrony zdrowia i walki ze smogiem,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • szeroko rozumianych spraw kobiet i polityki równościowej,
  • edukacji seksualnej mieszkańców Rybnika,
  • przeciwdziałania cyberprzemocy,
  • przeciwdziałania innym zagrożeniom cybernetycznym, dotyczącym dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również