Wiadomości z Rybnika

Mniej za śmieci w Rybniku. Sprawdź wysokości opłat

  • Dodano: 2023-09-22 10:00

W ślad za wcześniejszymi informacjami o obniżeniu stawek za wywóz odpadów komunalnych przypominamy wysokość obowiązujących opłat.

Zgodnie z uchwałami Rady Miasta Rybnika, od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 8 zł, natomiast od 1 stycznia 2024 r.  – 24 zł miesięcznie za osobę (aktualnie 33 zł/os.)

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

od 1 stycznia 2023 roku:

  • 33 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 66 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów

od 1 października 2023 roku:

  • 8 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 16 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów

od 1 stycznia 2024 roku:

  • 24 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 48 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów

Na przełomie października i listopada br. właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie dotyczące wysokości stawki opłaty za IV kwartał 2023 r. – przypominamy 8zł od osoby! Zawiadomienia dotyczące  wysokości opłaty w roku 2024 r. zostaną wysłane na początku 2024 roku.

W przypadku, gdy uregulowano już opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok 2023 r. na kartotece powstanie nadpłata. W celu uzyskania jej zwrotu konieczne jest złożenie do urzędu wniosku  zawierającego imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr pesel właściciela nieruchomości, kwotę i adres nieruchomości, której nadpłata dotyczy oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać jej zwrotu. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności ww. wniosek powinien zawierać dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli właściciel nieruchomości posiada inne zobowiązania podatkowe za 2023 r. (np. podatek od nieruchomości) we wniosku należy wskazać te zobowiązania, celem przekazania na nie powstałej nadpłaty.

Uzyskanie zwrotu bądź przeksięgowanie opłaty będzie możliwe od dnia wejścia w życie uchwały, tj. od 1 października 2023 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również