Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Miliony na termomodernizację

 • Dodano: 2017-02-10 07:45, aktualizacja: 2017-02-09 14:32

Prawie 20 milionów złotych unijnego dofinansowania dla Rybnika na kompleksową termomodernizację 20 budynków! Dotację na projekt związany z poprawą jakości powietrza Miasto uzyskało w konkursie rozstrzygniętym przez Zarząd Województwa Śląskiego.


Projekt Rybnika o wartości 23 936 678,14 zł, obejmujący kompleksową termomodernizację 20 budynków użyteczności publicznej, uzyskał 19 226 422,03 zł dofinansowania. Warto dodać, że to największa jednorazowa dotacja pozyskana kiedykolwiek przez miasto na poprawę jakości powietrza!W ramach projektu zaplanowano znaczącą poprawę efektywności energetycznej wytypowanych budynków oraz wymianę lub modernizację ich źródeł zaopatrzenia w ciepło.Po realizacji projektu zapotrzebowanie na energię w budynkach objętych przedsięwzięciem zostanie zmniejszone średnio o prawie 60%. Co ważne, wszystkie obiekty będą zasilane wyłącznie źródłami niewpływającymi znacząco na jakość powietrza – 10 budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej, 8 budynków zasilanych gazem, zaś 2 budynki ogrzewane wyłącznie pompami ciepła wybudowanymi w ramach innego dofinansowanego projektu.Efektem projektu będzie redukcja energii niezbędnej do funkcjonowania budynków o ponad 11 470 682 kWh rocznie. Dzięki temu zredukowana zostanie emisja pyłu PM10 o 1,33 tony rocznie oraz emisja CO2 o 3 527 ton rocznie. Nie bez znaczenia jest również znacząca obniżka kosztów utrzymania budynków (średnio ponad 1,1 mln zł rocznie), a także poprawa estetyki elewacji.Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2018. Pierwsza grupa obiektów, obejmująca 6 budynków, została poddana termomodernizacji w 2015 r. W 2017 r. planuje się termomodernizację 11 budynków, ostatnie 3 zostaną zrealizowane w 2018 r.

Lista obiektów objętych projektem (z podziałem na czas realizacji):

2015 r.

 • Przedszkole nr 42
 • Gimnazjum nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 15
 • Szkoła Podstawowa nr 35
 • Szkoła Podstawowa nr 28
 • Przedszkole nr 6

2017 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 27
 • Szkoła Podstawowa nr 12
 • Szkoła Podstawowa nr 24
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
 • Zespół Szkół nr 6
 • Zespół Szkół Technicznych
 • Szkoła Podstawowa nr 20
 • Szkoła Podstawowa nr 11 (filia przy ul. Winklera)
 • Przedszkole nr 13
 • MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich (2 budynki: pływalnia oraz pawilon judo)

2018 r.

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
 • Gimnazjum nr 2
 • Gimnazjum nr 10


Projekt jest elementem podejmowanych przez rybnicki samorząd wielokierunkowych działań związanych z ograniczeniem problemu „niskiej emisji” na terenie Rybnika. Miasto sukcesywnie dokonuje w swoich budynkach wymian emisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne oraz zmniejsza zapotrzebowanie obiektów na energię. Realizowany jest także szeroki program dotacyjny skierowany głównie do mieszkańców budynków jednorodzinnych (ZOBACZ) oraz prowadzone są inicjatywy edukacyjne.
 

Przyznanie prawie 20-milionowej dotacji to kolejny sukces miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie Rybnik otrzymał dofinansowanie na: przebudowę  ul. Kotucza (DK 78), tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz budowę żłobka. Dużą szansę na dotację ma także sala koncertowa przy szkole muzycznej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.