Wiadomości z Rybnika

Milion na dodatek motywacyjny dla nauczycieli

  • Dodano: 2021-11-08 07:30, aktualizacja: 2021-11-08 07:46

Zgodnie z zapowiedziami środki na dodatek motywacyjny dla rybnickich nauczycieli zostaną zwiększone.

W grudniu nauczycielom zostanie wypłacony wyższy jednorazowy dodatek motywacyjny, średnio 500 zł na etat.

Informacje o zwiększeniu środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli przekazali dyrektorom rybnickich szkół na spotkaniu 5 listopada zastępca prezydenta Rybnika Wojciech Świerkosz oraz radny Marek Florczyk, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Miasta Rybnika.

  – Spełniamy obietnice złożone nauczycielom. W budżetach placówek oświatowych udało nam się wygospodarować znaczące oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dodatku – wyjaśnia zastępca prezydenta Rybnika Wojciech Świerkosz.

Wzrost dodatków motywacyjnych

Na dodatek motywacyjny dla nauczycieli przeznaczony zostanie milion złotych, co pozwoli na wypłatę w grudniu jednorazowego dodatku wynoszącego średnio 500 zł na etat. Zastępca prezydenta zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym roku dodatki motywacyjne powinny być wyższe: 

– W planowanym budżecie na 2022 rok przewidujemy wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 25% w stosunku do lat ubiegłych – dodaje Wojciech Świerkosz.

W roku 2021 do wyliczenia kwoty przewidzianej na dodatki motywacyjne  w planie wydatków danej jednostki oświatowej przyjęto zasadę, że jest to 1 zł x liczba nauczycieli pełnozatrudnionych miesięcznie. Przyjęcie powyższej kwoty było związane z faktem, że wydatki ponoszone na funkcjonowanie oświaty nie znajdują proporcjonalnego pokrycia w przekazywanej miastu subwencji. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w sierpniu br. zapadła decyzja o zwiększeniu od września środków na dodatki motywacyjne do wysokości średnio 60 zł na etat dla pełnozatrudnionych nauczycieli w danej jednostce.

– Wspólnie z radnym Miasta Markiem Florczykiem i moim zastępcą – Wojciechem Świerkoszem przeanalizowaliśmy budżet oświaty za pierwsze półrocze 2021 i ustaliliśmy, że na tym etapie możliwe jest przywrócenie dodatku. Zapewniam, że nadal będę monitorował sytuację i nie wykluczam zwiększenia środków na dodatki motywacyjne w grudniu – informował wtedy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Oszczędności, które udało się wygospodarować w budżetach placówek oświatowych, pozwoliły na realizację tych założeń.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.