Wiadomości z Rybnika

Konsultacje antysmogowej uchwały grantowej

  • Dodano: 2021-03-22 07:00, aktualizacja: 2021-03-22 09:20

Urząd Miejski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych uchwały dotyczącej dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych poddanych częściowej termomodernizacji.

Miasto Rybnik będzie się ubiegać o pozyskanie środków finansowych z UE przeznaczonych na wymiany źródeł ciepła w poddanych częściowej termomodernizacji budynkach jednorodzinnych. Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.6.1.

UM zaprasza do konsultacji regulaminu naboru i składania uwag do 23 marca 2021 r.

Uwagi należy składać drogą elektroniczną wypełniając właściwy druk i wysyłając na adres mailowy Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika: ekologia@um.rybnik.pl lub w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2.

Nabór wniosków będzie przeprowadzony po przyjęciu regulaminu naboru przez Radę Miasta Rybnika i wejściu w życie stosownej uchwały. Orientacyjny termin rozpoczęcia naboru to połowa kwietnia br. i  będzie on trwał co najmniej 30 dni.

Ze względu na narzucone przez Urząd Marszałkowski wymogi, co do terminu realizacji projektu, dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które planują wymieniać źródła ciepła w 2022 r. i do połowy 2023 r. (źródła wymieniane w 2021 r. nie będą kwalifikować się do wsparcia).

Podstawowe założenia regulaminu naboru:

  • dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie w przypadku pozyskania przez Miasto Rybnik środków UE w ramach konkursu z poddziałania 4.6.1 RPO WSL 2014-2020,
  • dofinansowanie może uzyskać tylko właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego,
  • dofinansowanie jest przyznawane niezależnie od dochodów,
  • dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wszystkich źródeł bezklasowych (w tym klasy 1,2 i 3 wg normy PN-EN 303-5:2002),
  • dofinansowanie będzie obejmować wymianę dotychczasowego źródła na: podłączenie się do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne ORAZ dodatkowo modernizację instalacji c.o.. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na źródła oparte o węgiel,
  • dofinansowania na inne źródła ciepła niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej są możliwe wyłącznie gdy podłączenie to jest niemożliwe pod względem technicznym do 15.05.2021 r. lub gdy koszt przyłącza przekracza 5 000 zł. Osoby zamieszkujące w dzielnicach, w których istnieje sieć ciepłownicza tj. Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia będą musiały dostarczyć informację z właściwego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej o technicznej możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej i kosztach wykonania przyłącza,
  • wysokość dofinansowania wynosi do 25 000 zł na 1 budynek (od 3 000 do 20 000 zł na źródło oraz 5000 zł na wymianę instalacji c.o.),
  • dofinansowanie można łączyć z dofinansowaniem z ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła "Czyste powietrze”. W przypadku równoległego korzystania z programu "Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła lub modernizację instalacji c.o. dofinansowanie przyznane przez Miasto Rybnik będzie obniżane o połowę,
  • każdy budynek zgłaszany do dofinansowania musi spełniać tzw. minimalny standard efektywności energetycznej budynku określony w § 1 pkt.4  Regulaminu naboru. W przypadku gdy budynek nie spełnia standardu w momencie składania deklaracji udziału w projekcie, jego właściciel może zadeklarować dostosowanie go do w/w standardu, jednak nie później niż do 15 maja 2023 r. Przy docieplaniu przegród budowlanych budynku oraz wymianie okien i drzwi można korzystać z programu "Czyste Powietrze”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również