Wiadomości z Rybnika

Kolejne 30 mln zł na lepsze powietrze w Rybniku

  • Dodano: 2020-02-28 08:15, aktualizacja: 2020-02-25 11:06

29 849 443,38 zł tyle dokładnie wynosi dofinansowanie jakie Miasto Rybnik otrzyma na realizację 4 projektów związanych z poprawą jakości powietrza.

Dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa i zostało przyznane przez zarząd województwa w ramach konkursu z poddziałania 4.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Warto dodać, że w sumie w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 pozyskano już ponad 81 mln zł bezzwrotnych dotacji na działania związane z poprawą jakości powietrza, które wprost przekładają się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza z zasobu będącego własnością miasta.


Wartość całkowita planowanych czterech dofinansowanych właśnie inwestycji wynosi 32 672 851,32 zł, więc przyznane dofinansowanie pokryje znaczącą część kosztów. Z wynikami konkursu można zapoznać się na stronie  Regionalnego Programu Operacyjnego.  Mimo sporej konkurencji dofinansowanie otrzymały wszystkie cztery projekty zgłoszone przez nasze miasto tj.:


1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I

Wartość całkowita projektu wynosi 7 803 315,91 zł, zaś przyznane dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa 7 312 163,49 zł (93,71% kosztów). Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach ZGM oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Żurawia 1,4,6, Bogusławskiego 2,16,20, Plac Żołnierza 1,4, Patriotów 1,3, Plac Pokoju 2. Większa część inwestycji (8 budynków) została już zrealizowana w 2019 r., zaś jej dokończenie jest planowane w 2020 r.

2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA

Wartość całkowita projektu wynosi 5 438 240,78 zł, zaś przyznane dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa 5 113 352,97 zł (94,03% kosztów). Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach ZGM oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Bogusławskiego 3,5,9,10,12,14, Elsnera 2, Grażyńskiego 3, Plac Żołnierza 2, Żurawia 5. Inwestycja jest w całości planowana do wykonania w 2020 r. (w przypadku problemów z wyborem wykonawców część inwestycji może zostać wykonana w 2021 r.)

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II

Wartość całkowita projektu wynosi 14 293 480,32 zł, zaś przyznane dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa 13 466 151,48 zł (94,21% kosztów). Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 16 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach ZGM oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Lompy 1,2,3,4,5, Śniadeckiego 1,2,3,4,6, Czwartaków 2,4, Kuboszka 1, Patriotów 2, Astronautów 2, Wazów 3. Jeden z budynków (Śniadeckiego 2) został już zrealizowany w 2019 r., zaś realizacja pozostałych zadań jest planowana na lata 2020-2021.

4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach

Wartość całkowita projektu wynosi 5 137 814,31 zł, zaś przyznane dofinansowanie z EFRR 3 957 775,44 zł (77,03% kosztów). Przedmiotem projektu jest realizacja następujących zadań:

  • kompleksowa termomodernizacja połączona z podłączeniem do sieci ciepłowniczej w 3 budynkach przy ul. Andersa 18,20,28
  • kompleksowa termomodernizacja połączona z modernizacją węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Rymera 42 i Barbary 19
  • wymiana źródła węglowego na gazowe w lokalnej kotłowni przy ul. Hetmańskiej 5 połączona z kompleksową termomodernizacją i modernizacją sieci c.o. w zasilanych przez tą kotłownię 3 budynkach (Hetmańska 1,5,7).

Część zakresu projektu została już zrealizowana w 2018 r., zaś dokończenie jest planowane na 2020 r.


Efekty

Realizacja tych inwestycji przyniesie wymierny efekt w pokonywaniu największego problemu miasta jakim jest zanieczyszczenie pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem w okresie grzewczym.

W 45 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zostaną zlikwidowane 1211 „kopciuchy” oraz dodatkowo zmodernizowana 1 lokalna kotłownia zasilająca budynki. Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 wyniesie ponad 15 ton rocznie.

Projekty będą przyczyniać się również do realizacji założeń pakietu energetyczno-klimatycznego UE. Oszczędność energii końcowej w zmodernizowanych energetycznie budynkach wyniesie 45 453,72 GJ rocznie, zaś zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) 4750 ton rocznie.
 


Co jeszcze robimy?

To nie jedyne działania poprawiające jakość powietrza które są realizowane przez Miasto Rybnik. Nie tak dawno informowaliśmy o ponad 21,7 mln zł dotacji, która zostanie przeznaczona na kompleksową termomodernizację 12 budynków mieszkalnych ZGM połączoną z wymiana źródeł ciepła w ramach której  likwidacji zostanie poddane 930 „kopciuchów”

ZGM przeprowadzi więc w latach 2019-2021 inwestycje w ramach dofinansowanych projektów o wartości ponad 60 mln zł, z czego dofinansowania stanowić będą aż 51,5 mln zł.

Ponadto w latach 2016-2019 pozyskano również dotacje ze środków UE w wysokości prawie 33,5 mln zł dzięki którym zmodernizowano energetycznie 30 budynków użyteczności publicznej (głównie szkół i przedszkoli), a także wprowadzono nowoczesne i ekologiczne rozwiązania takie jak pompy ciepła czy źródło kogeneracyjne do zasobu miejskiego.

W sumie w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 pozyskano już ponad 81 mln zł bezzwrotnych dotacji na działania związane z poprawą jakości powietrza, które wprost przekładają się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza z zasobu będącego własnością miasta.

W pierwszym półroczu 2020 r. miasto planuje złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie dla projektów związanych z modernizacją energetyczną swoich zasobów.

Ponadto, w latach 2019-2021 wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, miasto realizuje 2 projekty grantowe dla właścicieli domów jednorodzinnych obejmujące instalację źródeł opartych o OZE (instalacje fotowoltaiczne, kotły na pellet oraz pompy ciepła do c.w.u.) oraz wymianę źródeł węglowych na źródła gazowe i kotły na pellet.

Dużym sukcesem było również uruchomienie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” finansowanego z pieniędzy samorządu Miasta Rybnika. W ciągu roku z jego usług skorzystało 4650 rybniczan, co przełożyło się na zdecydowanie największą ilość wniosków w całym Województwie Śląskim złożonych do programu przez właścicieli domów jednorodzinnych z terenu naszego miasta.

Warto również pamiętać, że każda, nawet pojedyncza wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła, a także termomodernizacja budynku przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również