Wiadomości z Rybnika

Ekologiczne inwestycje w budynkach miejskich

  • Dodano: 2018-02-20 10:15

100 kopcących pieców kaflowych zlikwidowano w 2017 roku dzięki podłączeniu do sieci ciepłowniczej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych miejskiego zasobu komunalnego.

Ekologiczne ogrzewanie zyskały administrowane przez rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej budynki przy ul. Zgrzebnioka 4 i Zebrzydowickiej 2 w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz przy ul. Morcinka 9 i 13 w Niewiadomiu.

W budynku przy ul. Zgrzebnioka 4 w 18 lokalach mieszkalnych zlikwidowano łącznie 28 pieców kaflowych. W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksową termomodernizację - wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe do klatki, ocieplono ściany i stropodachy oraz wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. Zakończoną w grudniu 2017 roku inwestycję wykonała firma PPUH INFO BUD Krzysztof Małek za 542 466,02 zł.

W bloku przy ul. Zebrzydowickiej 2 (8 mieszkań, 4 lokale usługowe) zlikwidowano 9 „kopciuchów”. Wykonana została wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz  z podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Ta część remontu zakończona została we wrześniu 2017 roku przez firmę Technika Grzewcza i Sanitarna Brunon Raszczyk za  109 280,12 zł. W budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 do wykonania pozostało docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Inwestycja ma zostać ukończona do końca maja br. przez firmę PPHU Medrem  Sp. z o.o. za 389 888,08 zł.

Kompleksową termomodernizację budynków wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej przeprowadzono też w blokach przy ul. Morcinka 9 i 13 (18 mieszkań w każdym). Obie inwestycje zakończono w grudniu ubiegłego roku – w pierwszej lokalizacji zlikwidowano 31 pieców kaflowych, w drugiej – 32. Modernizacja pod nr 9, przeprowadzona przez Konsorcjum firm: E-WARM Sp. z o.o. z PRB. G. Gąsior, kosztowała 548 437,34 zł. Budynek przy ul. Morcinka 13 remontowało przedsiębiorstwo PPUH  INFO BUD Krzysztof Małek za 554 007,57 zł.

Realizacja wszystkich inwestycji kosztowała 2 144 079,13 zł. Środki te rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pozyskał z budżetu miasta – były to środki dodatkowe na modernizację nieekologicznych źródeł ciepła, wygospodarowane m.in. z puli przeznaczonej na organizację w 2017 roku Music &Water Festival oraz z budżetu inwestycyjnego miasta.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.