Wiadomości z Rybnika

Decyzja o rozstrzygnięciu przetargu na drugi etap budowy w Rybniku. Co to oznacza?

 • Dodano: 2023-05-05 07:15, aktualizacja: 2023-05-04 21:04

Jest decyzja o rozstrzygnięciu przetargu na drugi etap budowy Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna . Oznacza ona konieczność zmian w budżecie i odłożenie na później części zaplanowanych inwestycji.

Oferty złożone w przetargu na dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie.

Decyzja o tym, co zrobić w tej sytuacji to prawdziwy dylemat. Najtańsza oferta przekracza o prawie 68 mln zł nasz budżet. Jednocześnie mamy już zagwarantowane dotacje na budowę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł. Rezygnacja z inwestycji to utrata tego dofinansowania i realne zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie. Wybór oferty oznacza, że część zaplanowanych inwestycji zostanie odłożona na później. Podjąłem decyzję, że idziemy w kierunku rozstrzygnięcia przetargu. O zmianach w budżecie decydowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika – informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Decyzja o realizacji inwestycji i wybór korzystniejszej oferty na kwotę 267.910.775,28 zł, złożonej w postępowaniu przetargowym przez firmę  Budimex S.A., oznacza konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie w wysokości 67.910.775,28 zł. Znalezienie w budżecie miasta dodatkowych pieniędzy to opóźnienie innych, wcześniej zaplanowanych przedsięwziąć.

Spośród 116 zadań jednorocznych wpisanych do tegorocznego budżetu konieczne było wykreślenie 9 z założeniem ich realizacji w latach następnych. W związku z realizacją budowy Drogi Regionalnej  konieczne stało się też zmniejszenie nakładów na 2023 rok dla części zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydłużenie terminu ich realizacji. Mam nadzieję, że w trakcie rozpoczętej inwestycji uda nam się uzyskać dodatkowe środki zewnętrzne, co umożliwi szybszy powrót do odkładanych obecnie inwestycji – dodaje gospodarz miasta.

Na ostatniej sesji rady miasta zostały zatwierdzone konkretne zmiany w budżecie ze względu na planowaną inwestycję.  By droga mogła powstać, zmiany budżetu dotyczą wykorzystania również wolnych środków finansowych w miejskiej kasie, które mogłyby zostać wykorzystane na inne inwestycje miasta. Przesunięcia budżetowe, to nie tylko tegoroczny budżet, ale również zmiany w tzw. Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta.  Zaproponowane ruchy w budżecie uwzględniają również zabezpieczenie środków uwzględniających wskaźnik inflacji i ewentualne roszczenia waloryzacyjne wykonawców.

Zadania jednoroczne do zrealizowania w latach następnych

 1. Budowa łącznika ulic Kłokocińska – Gotartowicka (opracowanie dokumentacji projektowej)
 2. Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia – modernizacja sieci wodociągowej
 3. Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla programu "Stop Smog"
 4. Termomodernizacja budynku szatniowego (stadion Lekkiej Atletyki) wraz z wymianą drzwi wejściowych przy ul. Żurawiej, dz. Północ
 5. Centrum Aktywności Lokalnej w dz. Kłokocin – odwodnienie terenu
 6. Hotel Arena, dz. Północ – wymiana windy wraz z robotami ogólnobudowlanymi
 7. KS „U Walka”, dz. Gotartowice – wymiana ogrodzenia
 8. Budowa treningowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w dz. Paruszowiec-Piaski
 9. Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) – etap II

Zadania ujęte w WPF przesunięte na lata następne

 1. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska
 2. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka
 3. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej
 4. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej
 5. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika
 6. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
 7. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu
 8. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku.

Zmiany w budżecie związane z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna

Przypomnijmy, że większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE).

Budowa kolejnego, tak oczekiwanego odcinka drogi obejmuje:

 • bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego
 • skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową
 • 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,
 • 5 przepustów dla zwierząt.

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

Gotowy jest projekt drogi, zakończone też są sprawy związane z wykupem terenów pod jej budowę.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również