Wiadomości z Rybnika

5,5 mln zł na sport w Rybniku. Projekt budżetu na 2024 rok

  • Dodano: 2023-11-16 09:00

5,5 miliona złotych – tyle miasto Rybnik zabezpieczyło na wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych w projekcie budżetu na 2024 rok.

Rybnik inwestuje w rozwój sportu i młodych talentów

Kwota wynika z przyjętego przez radnych w 2021 roku Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku.

Pieniądze te będą dystrybuowane poprzez dwa konkursy grantowe, w oparciu o „Ustawę o sporcie” i „Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dodatkowe środki, 1,5 mln złotych, zostaną przeznaczone na promocję Miasta Rybnika poprzez sport. To oznacza, że do stowarzyszeń i klubów sportowych trafi 2 mln więcej niż w roku 2023 roku.

Sport ma ogromny wpływ na społeczeństwo. To nie tylko zdrowie fizyczne, ale także psychiczne, integracja społeczna i rozwój osobisty. W związku z tym Rybnik konsekwentnie, na miarę swoich możliwości, działa na rzecz stwarzania lepszych warunków dla uprawiania sportu. W ostatnich dwóch latach wzrost kosztów funkcjonowania klubów sportowych i stowarzyszeń był ogromy. Po rozmowach z przedstawicielami wielu klubów okazało się, że same koszty transportu wzrosły co najmniej dwukrotnie. Kluby mają także problem z kadrą trenerską, której utrzymanie pochłania znaczącą część budżetu, a bez której nie ma możliwości odpowiedniego szkolenia rybniczan. Zwiększenie wsparcia okazało się więc koniecznością – komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że w rybnickich klubach ćwiczy ok. 3,5 tys. młodych rybniczan. To oznacza, że wróciliśmy do stanu sprzed pandemii, a także pokazuje, jak duży potencjał drzemie w podmiotach zajmujących się szkoleniem sportowym, tak potrzebnym w dzisiejszych, skomputeryzowanych czasach. To także dowód na to, że rybniczanie chcą uprawiać sport – mówi z kolei Marek Pietras, przewodniczący Rybnickiej Rady Sportu.

Pomoc finansowa dla rybnickich klubów

Rybnicka Rada Sportu, na prośbę klubów sportowych, apelowała o jak najszybsze ogłoszenie konkursu na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której kluby pozostaną bez wsparcia w dwóch pierwszych miesiącach nowego roku, kiedy to przedstawiciele sportów halowych generują najwięcej kosztów. Sugestia ta została uwzględniona – konkursy grantowe będą ogłoszone w okolicach połowy listopada.

Warto podkreślić, że Miasto przewiduje dodatkową pomoc finansową klubom, których przedstawiciele biorą udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Szczegóły będą zawarte w regulaminie konkursu grantowego.

Cieszy fakt, że zapisy wspomnianego Programu współpracy z klubami sportowymi są realizowane. Osiągnęliśmy pulę finansową zapisaną w programie, potrzeby rybnickich klubów w zakresie infrastruktury sportowej zaczynają być realizowane. Dodatkowo rozwija się Rybnicki Program Szkolenia Dzieci i Młodzieży w zakresie piłki nożnej. Jego efektem jest autorski, rybnicki program szkolenia piłkarskiego, oceniony pozytywnie i zaakceptowany do wdrażania przez Śląski Związek Piłki Nożnej. Miasto Rybnik wspiera także klubu piłkarskie, które przystąpiły do Certyfikacji PZPN. Dodajmy, że obecnie w rybnickich klubach trenuje ok. 1200 młodych piłkarzy i piłkarek – podsumowuje Marek Pietras.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również