planowany remont nawierzchni

  • Zamknięcie Obwiedni Południowej

    • Dodano 2019-04-29
     

    Od poniedziałku, 6 maja na okres ok. 2 tygodni zamknięta zostanie Obwiednia Południowa na odcinku od ronda Północno– Irlandzkiego do ronda Lievin.