Wiadomości z Rybnika

Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie - na pytania odpowiada radca prawny

 • Dodano: 2023-08-08 14:00

Rozwód, jako zakończenie związku małżeńskiego, może być trudnym i złożonym procesem, zarówno od strony emocjonalnej, jak i prawnej. Zasady orzekania o winie w rozwodzie często budzą wiele pytań. Aby zgłębić ten temat, przeprowadziliśmy wywiad z Tatianą Parmą-Mura, doświadczonym radcą prawnym z kancelarii w Rybniku.

Rozwód z orzekaniem o winie vs. rozwód bez orzekania o winie

Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?

"Różnica polega na tym, że w rozwodzie z orzekaniem o winie, sąd podejmuje decyzję, która ze stron przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Natomiast w rozwodzie bez orzekania o winie, sąd rozstrzyga jedynie o fakcie rozpadu związku, nie wskazując winnego" - wyjaśnia radca prawny Tatiana Parma-Mura.

Rozwód z orzekaniem o winie ma swoje konsekwencje. Wskazanie winnego może wpływać na podział majątku, alimenty czy opiekę nad dziećmi. Oczywiście, takie decyzje są zawsze indywidualne i zależne od konkretnych okoliczności.

7 kroków do rozwodu

Poniżej znajduje się ogólny zarys kroków, które zwykle są podejmowane w takim procesie:

 1. Zdecydowanie się na rozwód: Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa. Oczywiście, jest to kwestia emocjonalna i osobista, która często wymaga długiego czasu na zastanowienie się i konsultacje z bliskimi czy doradcą.

 2. Znalezienie radcy prawnego: Kolejnym krokiem jest zazwyczaj zatrudnienie radcy prawnego. Prawnik może pomóc Ci zrozumieć swoje prawa i obowiązki, a także pomóc Ci przygotować się do procesu rozwodowego.

 3. Przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego: Pozew rozwodowy, który jest formalnym dokumentem rozpoczynającym proces rozwodowy, musi być złożony w sądzie. Zazwyczaj zawiera informacje o małżeństwie, przyczynach rozwodu i jakie żądania stawia strona składająca pozew.

 4. Odpowiedź na pozew: Druga strona ma prawo odpowiedzieć na pozew. Może zgodzić się z zawartymi w nim twierdzeniami lub je zakwestionować.

 5. Mediacja lub negocjacje: Wiele sądów wymaga od stron próby mediacji lub negocjacji w celu rozwiązania spornych kwestii, takich jak podział majątku czy opieka nad dziećmi.

 6. Rozprawa sądowa: Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia na etapie mediacji lub negocjacji, sprawa trafia do sądu. Wówczas sędzia podejmuje decyzje w spornych kwestiach.

 7. Wyrok rozwodowy: Ostateczny wyrok sądowy formalnie kończy małżeństwo i rozstrzyga wszelkie kwestie, które nie zostały rozwiązane podczas negocjacji.

Najczęstsze błędy popełniane podczas procesu rozwodowego

Podczas procesu rozwodowego, emocje często biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, co prowadzi do popełniania błędów. Oto kilka najczęstszych:

 1. Zaniedbanie konsultacji z radcą prawnym: Proces rozwodowy jest skomplikowany i złożony. Nie korzystanie z pomocy profesjonalisty to częsty błąd. Doświadczony radca prawny może pomóc w zrozumieniu praw, obowiązków oraz procedur prawnych, a także w zabezpieczeniu interesów klienta.

 2. Decydowanie pod wpływem emocji: Rozwód jest trudnym emocjonalnie procesem, ale podejmowanie decyzji pod wpływem emocji, a nie na podstawie rzeczowych faktów, może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji. Ważne jest, aby zachować spokój i podejść do procesu rozwodowego z perspektywy logicznej i rozważnej.

 3. Ukrywanie majątku: Wielu ludzi próbuje ukryć część swojego majątku, aby uniknąć podziału. To jest jednak nielegalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włącznie z poniesieniem kary.

 4. Zaniedbanie interesów dzieci: Podczas rozwodu, dzieci często są zapominane lub używane jako narzędzie przetargowe. Ważne jest, aby pamiętać, że najlepsze interesy dzieci powinny zawsze być na pierwszym miejscu.

 5. Zbyt szybkie podejmowanie decyzji: Wiele osób chce jak najszybciej zakończyć proces rozwodowy i często zbyt szybko zgadza się na warunki rozwodu bez pełnego zrozumienia konsekwencji.

 6. Brak planu finansowego na przyszłość: Rozwód ma duże konsekwencje finansowe. Ważne jest, aby rozważyć swoją sytuację finansową po rozwodzie i zaplanować ją odpowiednio.

Pamiętaj, że każdy rozwód jest inny i nie zawsze jest łatwo uniknąć wszystkich błędów.

Jak wygląda proces decydowania o opiece nad dziećmi podczas rozwodu?

Decyzja o opiece nad dziećmi jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych aspektów procesu rozwodowego. Przy podejmowaniu decyzji, sąd stara się zawsze zabezpieczyć najlepsze interesy dziecka. Oto jak zwykle przebiega ten proces:

 1. Mediacja lub negocjacje: Pierwszym krokiem jest zazwyczaj próba negocjacji między stronami. Jeżeli rodzice są w stanie dojść do porozumienia co do opieki nad dziećmi, sąd zazwyczaj zatwierdza takie porozumienie, o ile jest ono zgodne z najlepszymi interesami dziecka.

 2. Plan opieki: Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, sąd może zlecić opracowanie planu opieki. Plan taki określa, jakie rodzaje opieki są dostępne (np. wspólna opieka, opieka jednego z rodziców z prawem odwiedzin drugiego rodzica), jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi po rozwodzie (kto będzie miał prawo do podejmowania decyzji dotyczących dziecka, kiedy i jak często będzie miały miejsce odwiedziny) oraz jak zostaną podzielone koszty związane z wychowaniem dziecka.

 3. Ewaluacja przez specjalistę: W niektórych przypadkach sąd może zlecić ewaluację przez specjalistę ds. opieki nad dziećmi. Specjalista taki ocenia sytuację rodzinną, potrzeby dziecka, zdolność rodziców do zapewnienia opieki, a następnie składa raport sądowi.

 4. Decyzja sądu: Ostateczna decyzja o opiece nad dziećmi jest podejmowana przez sąd na podstawie wszystkich dostępnych informacji, w tym raportu specjalisty, jeżeli taki został sporządzony. Sąd stara się zawsze działać w najlepszym interesie dziecka.

Jak długo zazwyczaj trwa proces rozwodowy?

"Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, mogę powiedzieć, że czas trwania procesu rozwodowego jest bardzo indywidualny i zależy od wielu czynników. Generalnie, proces rozwodowy może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na długość procesu są: stopień zgodności między stronami, skomplikowanie sprawy (np. podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi) oraz obłożenie sądu.

Jeżeli strony są w stanie szybko dojść do porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem, proces może być zdecydowanie krótszy. Natomiast w sytuacji, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia i konieczne są dodatkowe postępowania sądowe, proces może znacznie się wydłużyć.

Każdy rozwód jest inny, a okoliczności każdej sprawy są unikalne, więc niemożliwe jest podanie konkretnego czasu trwania procesu rozwodowego. Dlatego zawsze zalecam konsultację z doświadczonym radcą prawnym, który może pomóc zrozumieć specyfikę danego przypadku." - podkreśla Tatiana Parma-Mura.

Zalety korzystania z usług radcy prawnego podczas rozwodu

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego podczas procesu rozwodowego?

"Proces rozwodowy to nie tylko procedura prawna, ale również emocjonalnie trudny czas dla obu stron. Radca prawny może pomóc nie tylko w zrozumieniu i przeprowadzeniu całego procesu, ale także w zabezpieczeniu interesów klienta. Doświadczony radca prawny zna wszystkie skomplikowane procedury prawne, które mogą pomóc w osiągnięciu najlepszego możliwego wyniku" - mówi Tatiana Parma-Mura.

Korzystanie z usług radcy prawnego to gwarancja, że wszystkie dokumenty zostaną prawidłowo przygotowane i złożone, a także że żadne istotne kwestie nie zostaną pominięte. To może przynieść znaczną ulgę, zwłaszcza w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni do zajęcia się wieloma sprawami naraz.

Kancelaria Radcy Prawnego Tatiana Parma-Mura

Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2, 44-200 Rybnik
Telefon: 663 246 241
www.tatianaparma.pl

Justyna RomańczykJustyna Romańczyk
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.