Wiadomości z Rybnika

Jaką rolę pełni - inspektor nadzoru inwestorskiego?

  • Dodano: 2020-09-04 14:00

Budowa domu wymaga skorzystania z usług wielu specjalistów, czuwających nad prawidłowym wykonaniem poszczególnych jej etapów. Rola niektórych z nich, jak na przykład projektant czy kierownik budowy jest oczywista i niezbędna. Czasami warto wziąć pod uwagę dodatkowych fachowców, którzy zadbają o interesy inwestora. Przykładem takiej osoby jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Poniżej przedstawiono rolę jaką pełny inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy domu.

Definicja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Ustawa Prawo Budowlane określa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako pełnoprawnego uczestnika procesu budowlanego. Osoba pełniąca tą role musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Inspektor uczestniczy we wszystkich etapach budowy domu pilnując interesów inwestora. Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie jest osobą konieczną w przypadku budowy domu jednorodzinnego. Zostaje powołany z woli inwestora, zazwyczaj w sytuacjach gdy ten nie ma czasu na dopilnowanie całego procesu budowy. Konieczność wynajęcia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy budowy budynków użyteczności publicznej, prac które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne czy są szczególnie skomplikowane.

Rola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Podstawowymi obowiązkami Inspektora jest kontrola prac pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, projektem oraz pozwoleniem na budowę. Inspektor czuwa również nad jakością zastosowanych materiałów oraz wykonanych prac. Dotyczy to wszystkich instalacji w jakie wyposażony będzie dom. Jeżeli dany teren nie posiada zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, inwestor powinien we własnym zakresie zagospodarować produkowane ścieki. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wyróżnia się szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeżeli nie ma przeciwstawień prawnych warto rozważyć budowę przydomowej oczyszczalni. Nawet gdy w projekcie budowlanym jest uwzględnione szambo można zlecić dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmianę na własną oczyszczalnię. Rozwiązanie w postaci oczyszczalni jest zdecydowanie korzystniejsze z eksploatacyjnego punktu widzenia. Roczny koszt eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków to wydatek około 400-500 zł. Natomiast roczny koszt opróżniania szamba w przypadku czteroosobowej rodziny to wydatek około trzech tysięcy złotych. Dodatkowo szambo wymaga systematycznego stosowania biopreparatów, a jego opróżnianiu towarzyszy często nieprzyjemny zapach. Aby przydomowa oczyszczalnia ścieków działała przez długie lata ważny jest jej prawidłowy montaż oraz wykonanie systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dopilnować, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków została zamontowana z zachowaniem wymaganych przepisami odległości od obiektu. Do jego roli należy dopilnowanie prawidłowości montażu przydomowej oczyszczalni, ewentualnym zastosowaniu obsypki piaskowej czy prawidłowym wykonaniu studni chłonnej lub systemu drenaży rozsączających. Należy pamiętać, że prawidłowo wykonany montaż jest podstawą do zachowania gwarancji na urządzenie.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego wynajęcie inspektora nadzoru inwestorskiego jest dodatkowym kosztem. Jednak gdy inwestor nie ma czasu uczestniczyć w poszczególnych etapach budowy, pozwala na uniknięcie pomyłek i prawidłowy przebieg prac budowlanych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.