Wiadomości z Rybnika

Jak wysyłamy pit - urząd skarbowy online

  • Dodano: 2016-11-18 05:30, aktualizacja: 2016-11-18 05:37

Przesyłanie pit - urząd skarbowy online jest bardzo wygodna formą składania rocznych zeznań podatkowych. Zabiera nam to niewiele czasu i daje pewność, ze wszystkie wyliczenia zostały wykonane prawidłowo.

 

Programy do przesyłania rozliczeń pit- urząd skarbowy online wymagają jedynie dostępu do internetu i zgromadzenia danych o naszych przychodach w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Jeśli chcemy rozliczyć podatek wspólne ze współmałżonkiem albo z dzieckiem, musimy też przygotować dane tych osób. Korzystanie z ulg podatkowych wymaga z kolei przygotowania odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wydatków poniesionych z tytułów przewidzianych dla poszczególnych ulg.

Dokumentacji tej nie przekazujemy przesyłając pit- urząd skarbowy online. Gdybyśmy składali pit w formie papierowej, również nie dołączymy dokumentacji. Należy ją jednak przechowywać przez pięć lat (licząc od końca roku składanego zeznania).

Natomiast do przesyłanego formularza pit urząd skarbowy online, tak samo jak do wersji papierowej, wypełniamy odpowiednie załączniki. Większość odliczeń z tytułu ulg podatkowych wykazujemy w załączniku PIT/O. Są w nim odpowiednie rubryki  zarówno na odliczenia od dochodu, jak i odliczenia od podatku. Natomiast odliczenia z tytułu ulg mieszkaniowych wykazujemy w PIT/D. Osoby uzyskujące zagraniczne przychody wypełniają PIT/Z, a doliczające do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci - PIT/M.

Po wpisaniu przez nas wszystkich danych program umieści je w odpowiednich rubrykach, wykona obliczenia z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad, jak np. wysokości stóp skali podatkowej, limitów zryczałtowanych kosztów, przysługującej wysokości odliczeń od dochodu i od podatku.

Możemy wtedy przystąpić do przesyłania pit - urząd skarbowy online. Przed wysłaniem formularze należy podpisać danymi autoryzującymi. W zestawie tych danych najwięcej kłopotu może nam sprawić kwota przychodu sprzed dwóch lat, którą wykazaliśmy w deklaracji podatkowej w roku poprzednim. Musimy dotrzeć do ubiegłorocznego zeznania. Może to być dowolna deklaracja z minionego roku.

System e-deklaracje poinformuje nas o poprawnie przetworzonym zeznaniu przysyłając kod nr 200. Widząc ten kod możemy pobrać poświadczenie odbioru naszej deklaracji tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), wydrukować je i przechowywać przez pięć lat wraz z innymi dokumentami.

Niestety, nie zawsze przesyłanie pit- urząd skarbowy online przebiega bez zakłóceń. Jeżeli otrzymamy z systemu kod inny niż 200, musimy sprawdzić, na jakie nieprawidłowości on wskazuje, usunąć je i ponownie wysłać nasz pit.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.