Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Zaprojektuj instalację świetlną na deptaku

 • Dodano: 2017-10-25 09:15

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Św. Jana, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika. Prace konkursowe składać można do końca listopada br.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej prezentowanej w otwartej przestrzeni publicznej placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku poprzez szerokie porównanie twórczych pomysłów.

Projektowana instalacja powinna:

 • wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne,
 • ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych,
 • być powiązana z symbolami miasta, jego historią, ze zmianami jakie zachodzą w nim obecnie i szeroko rozumianą społecznością lokalną,
 • wnosić za pomocą światła, nową jakość do przestrzeni publicznej, uzupełniając nowe zagospodarowanie deptaka przebiegającego wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich,
 • uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przelotowy charakter placu,
 • być możliwa do zrealizowania w przestrzeni publicznej.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.
Harmonogram konkursu:

 • uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 13.11.2017 r.;
 • termin złożenia prac konkursowych: 30.11.2017 r. do godz. 18.00;
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21.12.2017 r.

Nagrody przewidziane w konkursie:

 • I nagroda – 7.000,- PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych),
 • II nagroda – 4.000,- PLN brutto (słownie: cztery tysiące złotych),
 • III nagroda – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
 • Nagroda internautów – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

Nagroda internautów przyznana zostanie pracy, która otrzyma największą ilość głosów w głosowaniu internetowym. Głosowanie przeprowadzone zostanie na stronie internetowej www.rybnik.eu  w terminie od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty związane z konkursem w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zaprojektuj instalację świetlną na deptaku

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.