Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Wymyśl eko-hasło – zdobądź nagrody

  • Dodano: 2012-07-26 12:00, aktualizacja: 2017-11-29 14:36

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na hasło promujące i popularyzujące segregację odpadów komunalnych na terenie Rybnika.


Celem konkursu jest upowszechnianie idei segregowania odpadów komunalnych, a przez to kształtowanie wśród lokalnej społeczności  świadomych postaw proekologicznych.

 
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję hasła, które nie powinno składać się więcej niż z 10-ciu wyrazów. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, wolne od wad prawnych i nie naruszające praw osób trzecich.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące mieszkańcami Rybnika. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1 do Regulaminu) o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do 5 września br. propozycji hasła na adres:
Urząd Miasta Rybnika - Wydział Ekologii,
44-200 Rybnik,
ul. Bolesława Chrobrego 2.

Propozycję można złożyć także osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta.

W obu przypadkach należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu, a całość umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem zgłaszającego, adresem zamieszkania oraz numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Konkurs na hasło promujące segregację odpadów komunalnych na terenie Rybnika”.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania haseł zgłoszonych w konkursie w celach promocji i popularyzacji akcji segregowania odpadów komunalnych na terenie miasta, w szczególności poprzez ich umieszczenie na folderach, plakatach, ulotkach oraz innych materiałach promocyjnych.

Oceny zgłoszonych propozycji haseł dokona komisja konkursowa w oparciu o następujące kryteria: zgodność z przedmiotem konkursu; wartości użytkowe: czytelność i funkcjonalność; wartości marketingowe: łatwość rozpoznawania i zapamiętywania, identyfikacja hasła z gminą. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 14 września br.

Organizator nagrodzi Laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi:

  • I miejsce – aparat fotograficzny;
  • II miejsce – nawigacja samochodowa GPS;
  • III miejsce – odtwarzacz mp4.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.