Wiadomości z Rybnika

Więcej za śmieci

  • Dodano: 2020-12-07 15:30

Od 1 stycznia 2021 roku wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzję w tej sprawie podjęli rybniccy radni, podczas sesji rady miasta, 3 grudnia br.


Od nowego roku miesięczne stawki, na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, wyniosą:

  • 24 zł (obecnie 22 zł) – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 72 zł (obecnie 66 zł) – jeśli mieszkańcy, mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące przede wszystkim:

  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługę administracyjną systemu,
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

We wrześniu br. ogłoszono przetarg na dwuletnią usługę obejmującą „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika”, w którym została złożona tylko jedna oferta, przez Konsorcjum firm: EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J. – lider, oraz SEGO Sp. z o.o. – partner.

Oferta opiewa na kwotę 85 065 120 zł, a jej wartość wynika z iloczynu ilości odpadów komunalnych mogących powstać na terenach wszystkich nieruchomości na terenie Miasta Rybnika i zryczałtowanej stawki opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów a także wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady biodegradowalne.

Szacowana masa odpadów podana w przetargu wynosiła – 58 000 Mg w skali roku (w okresie dwuletnim – 116 000 Mg). Ryczałtowana stawka opłaty za 1 Mg odpadów uzyskana w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wynosi 733,32zł

- Nie udało się uniknąć podwyżki, ale dzięki temu, że od przyszłego roku poza systemem znajdą się odpady z nieruchomości niezamieszkałych, stawka wzrośnie o 2 zł, a nie o 8 zł. Zgodnie bowiem z naszymi wyliczeniami, gdyby w systemie pozostała konieczność odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, a produkujących odpady, stawka wyniosłaby 30 zł miesięcznie na jednego mieszkańca – mówi Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Z uwagi na nową umowę i związane z tym zwiększone koszty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty. Szczegółowe wyliczenia, związane z podwyższeniem stawki opłat znaleźć można w uzasadnieniu przygotowanym do podjętej przez radnych uchwały:

Uzasadnienie – podwyżka stawek za wywóz śmieci

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również