Wiadomości z Rybnika

Więcej połączeń kolejowych na linii Rybnik – Wodzisław

  • Dodano: 2018-06-08 09:30, aktualizacja: 2018-06-08 10:43

Od niedzieli, 10 czerwca, znacznie wzrośnie częstotliwość połączeń kolejowych na trasie Rybnik – Wodzisław Śląski. To efekt współpracy samorządów: obu miast i województwa śląskiego.

Zwiększanie dostępności kolejowych przewozów pasażerskich to jeden z priorytetów wyznaczających kierunki działania Zarządu Województwa Śląskiego:

Tempo rozwoju naszego województwa, zwłaszcza jego obszarów metropolitalnych, wymaga inwestycji w nowoczesny i wydajny system kolejowych przewozów pasażerskich. W naszej polityce transportowej jest to priorytet. Chcemy, aby mieszkańcy przemieszczali się pociągiem szybko i wygodnie między miastami, przejeżdżając do pracy, szkoły, chcąc skorzystać z ważnych dla nich usług, szybko i bezpiecznie. Kolej to także alternatywa dla odciążenia systemu drogowego. Cieszę się, że wśród samorządów lokalnych rośnie świadomość wykorzystania kolei jako ważnego elementu w kształtowaniu systemu przewozów dla swoich mieszkańców. Wierzę, że współpraca, którą rozpoczynamy z Wodzisławiem Śląskim i Rybnikiem, będzie zachętą dla innych miast do wdrożenia podobnych rozwiązań na swoim terenie – mówi Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Dzięki współpracy samorządu województwa oraz Rybnika i Wodzisławia Śląskiego znaczącej poprawie ulegnie kolejowa oferta przewozowa pomiędzy oboma miastami. Porozumienie w tej sprawie podpisano w czwartek, 7 czerwca, na pokładzie pociągu symbolicznie inaugurującego projekt Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Rybnik - Wodzisław Śląski.

Wzmocnienie oferty kolejowej jest przede wszystkim odpowiedzią na rosnące problemy zatłoczenia motoryzacyjnego i wynika m.in. z założeń przyjętego w Rybniku Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Aby zachęcić mieszkańców do wyboru pociągu zamiast samochodu, musimy zaoferować konkurencyjny czas przejazdu i wysoką częstotliwość kursów. Pomiędzy oboma miastami połączenia będą częste i regularne. Mieszkańcy zobaczą, że nie ma problemu z powrotem np. z pracy, że połączenia będą realizowane także w godzinach wczesno porannych czy wieczornych. Warto zaznaczyć, że atutem kolei jest prędkość. Trasa pomiędzy Rybnikiem i Wodzisławiem jest do pokonania w niespełna 20 minut - nierzadko więcej czasu traci się w korkach, nie wspominając o problemach z parkowaniem – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Trójstronne porozumienie oraz umowy pomiędzy miastami a województwem, jako organizatorem przewozów kolejowych, podpisali: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Przy podpisaniu umów obecny był również Prezes Zarządu Kolei Śląskich Wojciech Dinges.

Tylu połączeń nie mieliśmy nigdy. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że ten pomysł, wypracowaną przez nas ideę, udało się wcielić w życie. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju przełom w działaniu transportu zbiorowego na naszym terenie. Zmiany w rozkładzie otwierają przed wodzisławianami i rybniczanami nową jakość podróżowania pomiędzy naszymi miastami. Jeszcze zakończymy remont dworca kolejowego oraz budowę centrum przesiadkowego i będziemy mogli mówić o zupełnie nowym etapie funkcjonowania transportu kolejowego w Wodzisławiu Śląskim – dodaje prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Porozumienie w sprawie organizacji połączeń kolejowych na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski zawarte zostało na 4,5 roku, tj. do 31 grudnia 2023 roku. Zgodnie z jego postanowieniami, na linii Rybnik - Wodzisław Śląski województwo zapewni kursowanie przynajmniej jednego pociągu w każdej godzinie w każdą stronę poza godzinami szczytu w dni robocze i przez cały dzień w dni wolne od godziny 4:00 do godziny 23:00. W godzinach szczytu, tj. w dni robocze od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00 jeździć będą przynajmniej dwa pociągi - w każdej godzinie i w każdą stronę.

Na realizację kursów Rybnik i Wodzisław Śląski będą udzielać województwu śląskiemu dotacji celowej. Pokryje ona część kosztów uruchomienia pociągów. Szczegóły w tym względzie będą regulowały roczne umowy udzielenia pomocy finansowej.

7 czerwca, oprócz trójstronnego porozumienia, podpisano umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej w 2018 roku, która w sumie ma wynieść 600 tys. zł (po 300 tys. od każdego z miast). W latach 2019-2023 zaplanowano udzielanie dotacji w wysokości 1,2 mln zł rocznie (po 600 tys. od każdego z miast), co zostało ujęte w Wieloletnich Prognozach Finansowych obu Miast oraz Województwa Śląskiego.

Dzięki podpisanym dokumentom regulującym współpracę trzech samorządów od najbliższej niedzieli, 10 czerwca br., wprowadzony zostanie rozkład jazdy uwzględniający wskazane wyżej założenia częstotliwości połączeń oraz oferujący wygodną podróż, także w dalsze rejony:

Przygotowana przez Województwo Śląskie oferta, oprócz stworzenia dobrej komunikacji między Rybnikiem i Wodzisławiem Śląskim, umożliwi podróżowanie koleją z obu miast do Katowic, Krakowa i Rzeszowa. Prawie wszystkie pociągi na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski, w tym kursy do Krakowa i Rzeszowa, będą obsługiwane nowoczesnym taborem posiadającym klimatyzację oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Będą to elektryczne zespoły trakcyjne - PESA Elf 2 oraz NEWAG Impuls – podsumowuje wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Dobowa ilość połączeń w dni robocze na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski wzrośnie z obecnych 18 do 54. Większość połączeń będzie realizowana przez Koleje Śląskie (47 kursów), a wybrane połączenia, jako bezpośrednie do/z Krakowa obsługiwać będą Przewozy Regionalne (7 kursów, z tego 2 wydłużone do Rzeszowa).

W dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami szczytu pociągi będą kursowały średnio co godzinę od 4:00 rano do 24:00 w nocy.

W dni robocze rano, między godziną 5:30 i 7:30, pociągi będą kursować średnio co 20 minut, a po południu między godziną 13:30 i 17:00 średnio co 30 minut.

Większość spośród połączeń (37) umożliwiać będzie również podróż z Wodzisławia Śląskiego do Katowic i z powrotem (20 połączeń bezpośrednich, 17 z dogodną przesiadką w Rybniku).

Trasa pociągu: Rybnik, Rybnik Towarowy, Rybnik Rymer, Radlin Obszary, Wodzisław Śląski Radlin, Wodzisław Śląski.

Więcej połączeń kolejowych na linii Rybnik – Wodzisław


Źródło: UM Rybnik

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.