Wiadomości z Rybnika

WFOŚiGW wesprze więcej ekoinwestycji

  • Dodano: 2018-01-04 09:30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje więcej zadań w ramach programu STOP SMOG, do którego nabór prowadzony był w maju ubiegłego roku.

W ramach programu SMOG STOP o udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, deklarujące zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne.

Zgodnie z ogłoszoną w październiku 2017 roku decyzją WFOŚiGW przyznał w ramach programu SMOG STOP dofinansowanie inwestycjom najbardziej ekologicznym, dotyczącym zmiany paliwa węglowego na olej, gaz lub biomasę.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych zgłoszonych przedsięwzięć i zatwierdził listę zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 roku. Na liście tej znajdują się 3053 osoby, których wnioski przeszły pozytywną ocenę.

Lista obejmuje zadania polegające na modernizacji źródła ciepła oraz instalacji c.o. Zgodnie z regulaminem osoby, które znalazły się na liście, muszą wykonać inwestycję do końca maja br.

Pozostały zakres przewidziany w Regulaminie udzielania dotacji dla osób fizycznych (termoizolacja obiektu, źródło ciepła pracujące na potrzeby c.w.u.) będzie podlegał dofinansowaniu pod warunkiem zagwarantowania przez Radę Nadzorczą Funduszu dodatkowych środków na realizację Programu SMOG STOP w 2018 roku.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.