Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Ulica Hibnera zmienia nazwę

  • Dodano: 2017-03-17 07:45, aktualizacja: 2017-03-16 13:02

Od stycznia przyszłego roku ulica Władysława Hibnera w dzielnicy Marko-Nowiny, zmieni nazwę na ul. ks. Henryka Jośki. Uchwałę w tej sprawie podejmą rybniccy radni na sesji rady Miasta Rybnika.


Konieczność zmiany nazwy ulicy jest efektem wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 

Zmiana nazwy ulicy niesie z sobą niedogodności dla mieszkańców i osób prowadzonych tam działalność gospodarczą. Warto jednak dodać, że w tym przypadku wymiana dokumentów urzędowych (m. in. dowód osobisty, prawo jazdy, księgi wieczyste) wolna jest od opłat.
 

Przy liczącej niecały kilometr ulicy zameldowanych jest 831 mieszkańców, działają tutaj 42 podmioty gospodarcze. Na ul. Hibnera siedzibę mają również trzy miejskie jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II.

***

Nowy patron ulicy ks. Henryk Jośko był budowniczym i długoletnim proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej na osiedlu Nowiny. Wśród parafian cieszył się wielkim zaufaniem, autorytetem i szacunkiem.
 

W pamięci rybniczan zapisał się jako założyciel i wielki dobroczyńca Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II oraz przyjaciel i opiekun rehabilitowanych tam dzieci. Nic więc dziwnego, że propozycja nazwania jego imieniem ulicy, przy której usytułowany jest ośrodek wyszła właśnie z tej placówki.
 

Ks. Jośko pomagał także w powstaniu i funkcjonowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, organizował kolonie dla węgierskich dzieci polskiego pochodzenia. Pełnił też funkcje ogólnodiecezjalne: był m.in. dziekanem dekanatu Rybnik Centrum, duszpasterzem głuchych i niewidomych w Rybnickim Okręgu Duszpasterstwa Specjalnego, duszpasterzem niepełnosprawnych w archidiecezji katowickiej i Rejonowym Duszpasterzem Rodzin Rejonu Rybnickiego.  Zmarł w 1997 roku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.