Wiadomości z Rybnika

Uczniowie rybnickiego Tygla odbyli praktyki za granicą

  • Dodano: 2022-10-05 06:00, aktualizacja: 2022-10-05 06:12

Od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r. uczniowie rybnickiego Tygla kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk oraz technik mechatronik wyjeżdżali na miesięczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej.

Projekt pierwotnie miał trwać 24 miesiące, ale z powodu pandemii koronawirusa został wydłużony o kolejny rok. 
Pierwszą mobilnością były praktyki miesięczne w portugalskiej Lizbonie. 8 przyszłych techników spedytorów i 8 techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 lutego 2020 r. wyjechało do stolicy Portugalii, aby zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe w firmach Brico Depot i CINEL - Centro de Formaço Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informaço. Uczniowie doskonalili także język angielski, poznawali portugalską kulturę, zabytki i zwyczaje.

Oto jak wspominają ten czas przyszli specjaliści OZE:

Miesiąc spędzony w stolicy Portugalii był dla nas niezwykłym doświadczeniem: poznaliśmy firmę Cinel, w której każdego dnia, oprócz sobót i niedziel oraz święta Karnawału uczestniczyliśmy w zajęciach poświęconych montażowi paneli fotowoltaicznych, uczyliśmy się projektować instalacje fotowoltaiczne na różnych powierzchniach. Nasz opiekun był niesamowity... Z żalem rozstawaliśmy się z nim.

Oprócz praktyk mieliśmy również okazję poznać niezwykłe miejsca i zabytki Portugalii, posmakować dania portugalskiej kuchni, a nawet uczestniczyliśmy w meczu piłki nożnej: Benfica-Lizbona kontra Szachtar – Donieck.

Był to dla nas niezapomniany czas.

Cieszymy się, że udało się nam wrócić do domu tuż przed lockdown’em spowodowanym pandemią koronawirusa.

Rzeczywiście praktykanci wrócili z Portugalii ostatnim samolotem, 14 marca 2020 r. Następnego dnia rozpoczął się lockdown. Wyjazd drugiej grupy na staże zagraniczne był zaplanowany na przełom kwietnia i maja 2020 r. 
Z powodu pandemii COVID-19, mobilność ta nie odbyła się, a uczniowie zrekrutowani do udziału 
w praktykach w hiszpańskiej Grenadzie, niestety, pozostali w domu. Praktyki miesięczne realizowali w formie projektu edukacyjnego. Podobny los spotkał kolejną grupę uczniów zrekrutowaną na tę mobilność – 16 informatyków – od października 2020 r. znowu rozpoczęło się zdalne nauczanie  i obostrzenia uniemożliwiły wyjazd na zagraniczne praktyki.

Nadzieja pojawiła się w maju 2021 r., kiedy stopniowo zaczęto wracać do nauki stacjonarnej. Wówczas po raz trzeci zrekrutowano uczniów na wyjazd do Hiszpanii, ale tym razem nie do Grenady, a do Sewilli, z powodu konieczności zmiany organizacji partnerskiej. Ale tym razem udało się zorganizować wyjazd! Wśród osób uczestniczących w stażach byli uczniowie klasy 3iG. Praktyki w Sewilli trwały od 13.09 do 8.10.2021 r. Jedni uczniowie tworzyli strony internetowe sklepów jako webmasterzy, inni zajmowali się diagnostyką i naprawą sprzętu komputerowego. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze swojej pracy.

Miejscem kolejnej mobilności była ponownie portugalska Lizbona. Tutaj z kolei przyszli technicy pojazdów samochodowych oraz technicy spedytorzy od 18.10.2021 do 12.11.2021 r. mieli okazję pracować w warsztatach samochodowych należących do firmy MForce oraz w firmie Brico Depot. Chłopcy i dziewczyny byli bardzo zadowoleni z miejsc praktyk. W warsztatach samochodowych wykonywali wszystkie prace, które były zaplanowane na dany dzień, czyli na przykład przeglądy sezonowe łącznie z wymianą oleju w silniku, filtra oleju, paliwa, powietrza, serwis ogumienia - wymiana, wyważanie kół, naprawy związane z osprzętem elektrycznym np. alternator, rozrusznik, naprawy i przeglądy oświetlenia pojazdu samochodowego, naprawy związane z układem zawieszenia. Z kolei spedytorzy zajmowali się sortowaniem towarów, ich rozmieszczaniem, a także opisywaniem.

Czwarta mobilność na staże zagraniczne została zaplanowana w hiszpańskiej Maladze. Tutaj grupa pięciu chłopaków – 2 automatyków i 3 mechatroników, w dniach 25.04.2022 r. – 20.05.2022 r. odbywała praktyki w firmach zajmujących się wypożyczaniem i naprawą rowerów elektrycznych, skuterów i samochodów. Praktykanci wykorzystywali podczas praktyki swoją wiedzę z zakresu automatyki i mechatroniki, diagnozując elektroniczne kontrolery sterujące pracą całego roweru i ładując baterie litowo-jonowe, sprawdzali układy napędowe skuterów i samochodów elektrycznych. Zajmowali się także obsługą klientów, doskonaląc język hiszpański i angielski, rozwijając kompetencje kluczowe.

Czy warto organizować praktyki zagraniczne? Czy warto starać się o fundusze na ten właśnie cel? Odpowiedź jest jednoznaczna: oczywiście, że tak. Zdecydowana większość uczestników staży zagranicznych zgodnie twierdzi, że rozwinęła przede wszystkim umiejętności praktyczne, ale nie tylko. 

Uczniowie Tygla wykazali się także przedsiębiorczością, świadomością preferowanych stylów uczenia się oraz wiedzą techniczną i naukową. Nasi zagraniczni partnerzy projektowi – pracownicy firmy pośredniczącej Casa da Educaço w Lizbonie oraz Escuela de Idiomas Carlos V w hiszpańskiej Sewilli i Maladze, a także pracodawcy zgodnie podkreślali, że praktykanci z ZST świetnie sobie radzą. Nauczyciele – opiekunowie z dumą słuchali bardzo pozytywnych informacji zwrotnych. Nasi uczniowie byli chwaleni za punktualność, rzetelność w wykonywaniu zadań oraz wysoką kulturę osobistą.

Uczniowie szlifowali też języki

Oprócz umiejętności zawodowych: teoretycznych i praktycznych uczestnicy zagranicznych praktyk zawodowych rozwinęli także swoje kompetencje językowe – wykorzystywali w praktyce znajomość języka angielskiego oraz poznawali język portugalski, włoski i bułgarski. Wartością dodaną jest również poznanie kultury krajów, w których przebywali cały miesiąc. Uczniowie i nauczyciele zwiedzali zabytki miast, w których żyli, ale także brali udział w wycieczkach do innych ciekawych miejsc w Portugalii i Hiszpanii. Mieli okazję zakosztować typowych dań kuchni portugalskiej i hiszpańskeij, a nawet – kibicować lizbońskiej drużynie piłkarskiej – Benfica.

Projekt „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” kończy się 30.09.2022 r. Z powodu pandemii okres jego realizacji został przedłużony o 12 miesięcy. 

I bardzo dobrze, że tak się stało, ponieważ wszystkie zaplanowane mobilności zostały zrealizowane. Dzięki nim 53 uczniów otrzymało wsparcie w postaci kursów przygotowujących z języka kraju mobilności, języka angielskiego zawodowego oraz zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym. Wsparciem było także sfinansowanie kosztów podróży, kosztów zakwaterowania i wyżywienia, kosztów transportu miejskiego, wycieczek zaplanowanych w budżecie przez organizację wysyłającą  i pośredniczącą. Pozostałą kwotę ze wsparcia indywidualnego i kosztów podróży wypłacano uczestnikom jako „kieszonkowe”. Każdy uczeń otrzymał także certyfikaty potwierdzające odbyte 
za granicą staże oraz dokument Europass Mobilność.

Realizacja zagranicznych praktyk zawodowych w ramach wspomnianego wyżej projektu dobiega końca. Czy jednak naprawdę, wszystko, co dobre, szybko się kończy? Otóż, nie! Uczniowie Tygla mają szansę wziąć udział w kolejnych mobilnościach do krajów europejskich, w których będą zdobywać lub szlifować swoje umiejętności zawodowe. Uzyskana w roku 2020 przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku Akredytacja w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ daje szkole możliwość uproszczonego pozyskiwania środków finansowych na organizację zagranicznych praktyk dla uczniów i job shadowingu dla nauczycieli przez kolejnych siedem lat. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zostać uczniem ZST w Rybniku i po trzech latach nauki wziąć udział w rekrutacji na praktyki zagraniczne.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również