Wiadomości z Rybnika

Tydziyń regionalny

  • Dodano: 2015-06-02 11:15
Latoś tyn Tydziyń regionalny trocha sie nom wydłużoł, bo już we środa 6.05.2015 r. prziwiyźli my ( czytejcie drektor i ci , co we szkole wszystko naprawiajom) wystawa „Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach, miejscach.”ze Glywic ze Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej. Szło se na ni łobejrzeć jak żyli Ślonzoki po łobu stronach granicy miyndzy rokiym 1922 a 1939. Ta wystawa łoglondali nasi szkolorze ze wszytskich klas na lekcjach wychowawczych. Ci, co chodzom do pierszej klasy mielityż zajyncia we izbie regionlanej, aci z drugich i trzecich łoglondali jeszcze prezyntacjo Borysa Malinowskigo „Boguszowice- moje miejsce na ziemi”. W pyndziałek przodzi na świytlica walyli dźwiyrzami i łoknami szkolorze ze drugich klas, bo paniczki ze „Stowarzyszenia Robótek Ręcznych” zrobiyły tam warsztaty we wywijniu heknadlom, jegłom i drotami (takimi , co się na nich sztrykuje – żodnego niy wionzali!). Potym we dwóch izbach naroz boł konkurs: w jednej ło Ślonsku - tyn boł dlo trzecich klas , we drugi ło Boguszowicach, Gotartowicach i Kokoczyniu – tam sie pociyli szkolorze ze piyrszych klas.
We wtorek z rana drektor ze drektorkom i samorzond sprawdzali, kiery mo nojpiykni postrojono izba i w kierej klasie nojwiyncy szkolorzi mo ślonsko łoblyczka. Za dziesiynć dziewiynć  boł konkurs dlo drugich klas ło Rybniku. A po połedniu do szkoły prziszli łojce i matki na szpecjalnie dlo nich naszykowany tyjater – przi łokazji sprawdziyli my czy poradzom godać tak dobrze jak bajtle i czy niy gańbujom sie śpiywać. We szczoda rano szkolorze i szkolorki ze trzecich klas uczyli sie piyc kołoczki  i inksze maszkety. Za te warsztaty dziynkujemy p. Emilii Kristof. Ło dziywiontej boł Miyndzygimnazjalny Konkurs Gwarowy. Wziyni w nim udział młodzi gawyndziorze ze Gimnazjum nr 4, 10 i 7. Sztwortek boł cołki zwariowany! Przodzi we świytlicy wszyscy chyntni pokazowali 
i rozprowiali jak idzie naszykować sznitka chleba, zagryzka na konsku drzewa i szałot. Najmłodsi uczyli sie robić roztomańte graczki – jak to piyrwej było. Potym , na szpecjalnej lecji, szkolorze i rechtory uczyli sie ślonski godki. A przed poł jednom przijechały  ku nom te szwarne synki ze Kabaretu Młodych Panów. Połopowiadali łoni ło siebie, ło tym jak idzie robić kabaret i skond sie bierom pomysły na gupoty – taki co by sie wszyscy śmioli. Na koniec żech sie porzondnie wylynkała, bo jak wszyscy sie pylli, żeby dostać łod nich podpis to myślałach, że ich przewrocom - no, ale musza prziznać, co wiedzieli kaj majom stanoć. We piontek przijechała ku nom „Przygoda”. Szło niy yno pozaglondać jak sie tańczy na Ślonsku ale tyż w żywieckim, kole Opoczna i na Ukrainie. Jakby tego było mało nikierzi mogli sprawdzić czy te tańcowani je taki trudne. Patrzyli my jak ci nasi szkolorze i szkolorki wywijajom razym z tymi ze „Przigody” i  radowali my sie łokropnie! – kieby tak jeszcze chcieli jeźdźić  na zajyncia do „Przygody” to by sie jeszcze i p. Anita Gieratowska  radowała! Bez tyn tydziyń mieli my prziszykowane szpecjalne gazetki na korzytarzach, były audycje ło Maksymilianie Basiście i Juliuszu Rogerze, łodbboł sie rodzinny konkurs na nojpiykniejsze ślonski słowo abo powiedzyni, szło sie skosztować chleba ze szpyrkom i łogorkami abo kołocza ze syrym, makiym abo jabkami. Pobiyli my rekord szkoły we tańczyniu trojoka – latoś tańczyło go 162 szkolorzi. Wszystkim zaś przigrywoł na lekcje abo pauza dzwonek 
ze melodiom „Karolinki”. I szłoby pedzieć, co drugi  Tydziyń Regionalany przeszoł  do historieI myśla,  że mogymy czakać na prziszły rok! 

Galeria zdjęć

następne zdjęcia »

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.