Wiadomości z Rybnika

Starania o szkołę medyczną w toku

  • Dodano: 2021-05-28 07:00, aktualizacja: 2021-05-27 16:59

W grudniu 2020 r. podpisano list intencyjny, teraz trwają starania o realizację jego zapisów. Utworzenie w Rybniku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym coraz bardziej realne.

List intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie rybnickiego kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (budynek C) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym został podpisany 17 grudnia 2020 r. Jego sygnatariuszami byli: Marszałek i Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Dyrektor tego Związku. Efektem podpisania listu intencyjnego było powołanie grupy roboczej, której zadaniem jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przedstawienia Ministrowi Edukacji i Nauki.

W skład zespołu  wchodzą przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, środowisk medycznych zainteresowanych powstaniem szkoły oraz miasta Rybnika.

- W ramach prac zespołu tworzony jest wniosek o utworzenie szkoły, który zostanie przedstawiony Ministrowi Edukacji i Nauki. Poszukiwana jest też przyszła kadra oraz planowane są prace związane z przystosowaniem budynku C na kampusie na potrzeby szkoły – informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W trakcie prac zespołu roboczego ustalono, że wniosek będzie dotyczył powstania 3 kierunków: pielęgniarstwa, kosmetologii i dietetyki – na początek będą to studia pierwszego stopnia. Natomiast na dalszym etapie rozwoju szkoły przewiduje się starania o możliwość organizacji studiów drugiego stopnia oraz ewentualne poszerzenie listy kierunków np. o położnictwo.

Miasto Rybnik, jako właściciel obiektu, w którym miałaby się znajdować szkoła, zajmuje się w głównej mierze sprawami związanymi z budynkiem i jego wyposażeniem.

Na sesji w kwietniu br. radni Miasta Rybnika poparli wdrożenie procedury zmierzającej do darowizny nieruchomości gruntowej przy ulicy Rudzkiej 13 – budynek C wraz z aulą – na rzecz tworzonej szkoły.

- Wydział Mienia pilotuje sprawę wydzielenia działki pod budynkiem C. Został przygotowany wstępny projekt podziału. Konieczne jest jeszcze przygotowanie ostatecznego projektu i zatwierdzenie go zgodnie z terminami określonymiw prawie geodezyjnym. Poczyniono ustalenia dotyczące przygotowania aktu notarialnego, w którym prezydent miasta zobowiąże się do przeniesienia własności na rzecz nowo utworzonej szkoły – wyjaśnia Piotr Kuczera.

Zgodnie z zapewnieniami Wicemarszałka Województwa, premier zgodził się przeznaczyć środki z rezerwy Kancelarii Premiera RP na zakup niezbędnego wyposażenia oraz dostosowanie budynku do potrzeb szkoły wyższej. 5 maja br. urząd marszałkowski wystosował wniosek o udzielenie Miastu Rybnik dotacji na ten cel w wysokości 10 mln zł.

W mieście trwają przygotowania do przeprowadzenia odpowiednich postępowań o zamówienia publiczne, tak, by można było je przeprowadzić, jak tylko odpowiednie środki wpłyną do urzędu miasta. Ponadto czynione są starania, mające na celu zabezpieczenie interesów podmiotów, które obecnie zajmują pomieszczenia w budynku C na kampusie.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Mia

    Dzień dobry, poszukiwani są pracownicy administracji ?

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również