Wiadomości z Rybnika

Starania o szkołę medyczną w toku

  • Dodano: 2021-05-28 07:00, aktualizacja: 2021-05-27 16:59

W grudniu 2020 r. podpisano list intencyjny, teraz trwają starania o realizację jego zapisów. Utworzenie w Rybniku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym coraz bardziej realne.

List intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie rybnickiego kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (budynek C) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym został podpisany 17 grudnia 2020 r. Jego sygnatariuszami byli: Marszałek i Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Dyrektor tego Związku. Efektem podpisania listu intencyjnego było powołanie grupy roboczej, której zadaniem jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przedstawienia Ministrowi Edukacji i Nauki.

W skład zespołu  wchodzą przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, środowisk medycznych zainteresowanych powstaniem szkoły oraz miasta Rybnika.

- W ramach prac zespołu tworzony jest wniosek o utworzenie szkoły, który zostanie przedstawiony Ministrowi Edukacji i Nauki. Poszukiwana jest też przyszła kadra oraz planowane są prace związane z przystosowaniem budynku C na kampusie na potrzeby szkoły – informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W trakcie prac zespołu roboczego ustalono, że wniosek będzie dotyczył powstania 3 kierunków: pielęgniarstwa, kosmetologii i dietetyki – na początek będą to studia pierwszego stopnia. Natomiast na dalszym etapie rozwoju szkoły przewiduje się starania o możliwość organizacji studiów drugiego stopnia oraz ewentualne poszerzenie listy kierunków np. o położnictwo.

Miasto Rybnik, jako właściciel obiektu, w którym miałaby się znajdować szkoła, zajmuje się w głównej mierze sprawami związanymi z budynkiem i jego wyposażeniem.

Na sesji w kwietniu br. radni Miasta Rybnika poparli wdrożenie procedury zmierzającej do darowizny nieruchomości gruntowej przy ulicy Rudzkiej 13 – budynek C wraz z aulą – na rzecz tworzonej szkoły.

- Wydział Mienia pilotuje sprawę wydzielenia działki pod budynkiem C. Został przygotowany wstępny projekt podziału. Konieczne jest jeszcze przygotowanie ostatecznego projektu i zatwierdzenie go zgodnie z terminami określonymiw prawie geodezyjnym. Poczyniono ustalenia dotyczące przygotowania aktu notarialnego, w którym prezydent miasta zobowiąże się do przeniesienia własności na rzecz nowo utworzonej szkoły – wyjaśnia Piotr Kuczera.

Zgodnie z zapewnieniami Wicemarszałka Województwa, premier zgodził się przeznaczyć środki z rezerwy Kancelarii Premiera RP na zakup niezbędnego wyposażenia oraz dostosowanie budynku do potrzeb szkoły wyższej. 5 maja br. urząd marszałkowski wystosował wniosek o udzielenie Miastu Rybnik dotacji na ten cel w wysokości 10 mln zł.

W mieście trwają przygotowania do przeprowadzenia odpowiednich postępowań o zamówienia publiczne, tak, by można było je przeprowadzić, jak tylko odpowiednie środki wpłyną do urzędu miasta. Ponadto czynione są starania, mające na celu zabezpieczenie interesów podmiotów, które obecnie zajmują pomieszczenia w budynku C na kampusie.

Zobacz także

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Mia

    Dzień dobry, poszukiwani są pracownicy administracji ?

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.