Wiadomości z Rybnika

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2018-02-13 07:45, aktualizacja: 2018-02-12 11:20

W czwartek, 15 lutego, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 stycznia 2018 r.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7. Wyrażenie poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku.
 8. Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
 9. Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 175/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r., w sprawie Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
 10. Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023.
 11. Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 271/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
 12. Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 13. Zmiana uchwały nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok”.
 14. Przyjęcie "Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017-2020".
 15. Zmiana uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku.
 16. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.
 17. Zmiany w statutach dzielnic:
 • Boguszowice Stare,
 • Gotartowice,
 • Kamień,
 • Maroko-Nowiny,
 • Niewiadom,
 • Popielów,
 • Radziejów,
 • Rybnicka Kuźnia,
 • Rybnik- Północ,
 • Zamysłów,
 • Zebrzydowice.
 1. Delegowanie dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Przekazania skargi Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 3. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku.
 4. Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 5. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.