Wiadomości z Rybnika

Rybnik czeka na Polski Ład

 • Dodano: 2022-02-14 06:30, aktualizacja: 2022-02-13 22:46

Pięć projektów inwestycyjnych złożył Rybnik w ramach trwającego naboru wniosków do drugiej i trzeciej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przypomnijmy, że pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Łącznie dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. wniosków i aż ok. 97 proc. samorządów z całego kraju. Na inwestycje trafiło ponad 23,8 mld zł. Rybnik wnioskował wówczas o kwotę 100 mln zł dofinansowanie budowy drugiego etapu Drogi Regionalnej. Niestety bez sukcesu.

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 r. (z możliwością przedłużenia). Do samorządów trafi łącznie ok. 20 mld zł.

Rozpoczęła się także trzecia edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To dodatkowy nabór dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y. Edycja skierowana do tych samorządów potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 r. (z możliwością przedłużenia). Pula środków w tym naborze to ok. 2,5 mld zł.

Druga edycja

W ramach drugiej edycji programu, Rybnik złożył trzy wnioski na łączną sumę 99,7 mln zł:

 • Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 – 200 mln zł (wartość zadania) - wnioskowane dofinansowanie: 65 mln zł.

Przedmiotem inwestycji jest II etap budowy nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik, który jednocześnie będzie stanowił fragment południowej obwodnicy miasta. Etap ten zakłada budowę 4,12 km odcinka drogi  od węzła Wodzisławskiego na DK 78 do ronda na ul. Sportowej, w tym jednego bezkolizyjnego węzła oraz jednego ronda. Obejmuje również budowę 4 obiektów mostowych umożliwiających trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę planowanego węzła.

 • Zakup taboru zeroemisyjnego (autobusy, ładowarki) – 33 mln zł (wartość zadania) - wnioskowane dofinansowanie: 29,7 mln zł (dopuszczalny limit 30 mln zł).

Realizacja projektu obejmuje zakup taboru – elektrycznych autobusów do obsługi transportu zbiorowego (3 sztuki autobusów 18-metrowych oraz 8 sztuk autobusów 12-metrowych). W ramach projektu zaplanowano również budowę 7 stacji wolnego ładowania dla autobusów.

 • Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (droga rowerowa) wraz z przejazdami bezkolizyjnymi pod ul. Reymonta i Obwiednią Południową – 5,6 mln zł (wartość zadania) - wnioskowane dofinansowanie: 5 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę infrastruktury komunikacyjnej wzdłuż rzeki Nacyna na długości 852 m (od ulicy Obwiednia Południowa do ulicy Rzecznej), przebudowę chodników i ścieżki rowerowej w ul. Rzecznej w rejonie skrzyżowania z ul. Targową oraz budowę i przebudowę infrastruktury umożliwiającej płynne i bezpieczne przekraczanie 3 dróg publicznych kolidujących z budowanym ciągiem pieszo-rowerowym. Inwestycja jest elementem tworzonego od kilku lat ciągu pieszo-rowerowego na osi północne dzielnice miasta-centrum – południowe dzielnice miasta.

Trzecia edycja (PGR):

W trzeciej edycji Rybnik liczy na środki w wysokości 10 mln zł, którzy przeznaczone byłyby na dwa projekty:

 • Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe – 2,25 mln zł (wartość zadania) - wnioskowane dofinansowanie: 2 mln zł.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem wymianę 906 punktów oświetleniowych (z typu sodowego na ledowy) na kilku drogach publicznych będących w zarządzie Miasta Rybnika, a także wymianę 18 szaf oświetleniowych na nowoczesne, zdalnie sterowane, mające możliwość redukcji mocy oraz wyposażonych w kompensatory mocy biernej pojemnościowej, dające możliwość zaprogramowania zmniejszania mocy świecenia.

 • Przebudowa ul. Raciborskiej (ostatni etap) – 11 mln zł (wartość zadania) - wnioskowane dofinansowanie: 8 mln zł.  

Inwestycja stanowi istotny element rozbudowy układu komunikacyjnego Miasta Rybnik. Z jednej strony stanowi dokończenie przebudowy ul. Raciborskiej (DW 935), która jest główną trasa dojazdową od granicy z gminą Rydułtowy do centrum Rybnika. Z drugiej zaś strony stanowi ważny element uzupełniający inną kluczową inwestycję drogową realizowaną na terenie miasta tj. dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika, dla której jeden z wjazdów będzie zlokalizowany na ul. Sportowej (budowa ma rozpocząć się już w 2022 r.).

 
Według rządowych założeń, cele Programu Inwestycji Strategicznych to:

 • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • poprawa warunków życia obywateli,
 • powstanie nowych miejsc pracy,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
 • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również